Varsel om årsmøte 2024

Kjære NYTK-medlem.

Vi ber om innspill fra våre medlemmer om saker dere mener årsmøtet bør behandle, samt hvilke av våre medlemmer som ønsker å stille til valg som nytt styret underlagt NTK eller om rasen Yorkshire Terrier skal ha rasereprentant i NTK.
Årsmøte vil holdes på Gardermoen søndag 28 januar

Hvis du har forslag til saker eller endringer som du ønsker at skal tas opp på årsmøtet kan du sende disse pr e-post til post@nytk.no eller pr post til:

Norsk Yorkshire Terrier Klubb
c/o Ingrid Helene Østvold
Jellumvegen 307
2170 Fenstad

Forslag til saker til årsmøtet må være styret i hende innen 8 januar 2024

LYST TIL Å STILLE TIL VALG? (Hvis Yorkshire terrier skal være en gruppe i NTK og fortsette med styre)

Til styret

Leder 2 år
Nestleder for 1 år              
Styremedlem nr 1 for 2 år
Styremedlem nr 2 for 1 år
Vara nr 1 for 2 år
Vara nr 2 for 1 år

Til valgkomiteen
Leder valgkomiteen2 år             
Medlem nr 1 for 2 år   
Medlem nr 2 for 1 år
Vara 2 år

Eller send brev med samme informasjon til leder for valgkomiteèn:

Dora Källmann
Siriusveien 5
3055 Krokstadelva

Fristen for å stille til valg eller foreslå andre medlemmer til valg er 8 januuar 2024

RASEREPRESENTANT I NTK

Hvis rasen Yorkshire terrier ikke fortsetter som gruppe i NTK så må det velges 1 raserepresentant. Føler du deg den rette for denne oppgaven eller vet om noen som kan passe så send inn ditt forslag til post@nytk.no

Med vennlig hilsen

Styret  i Norsk Yorkshire Terrier Klubb

Om NYTK

Se også

Innkallings NYTK årsmøte 2023

Velkommen til årsmøte i NYTK! Alle medlemmer som har betalt kontingent for 2023 innen 3 …

Legg igjen en kommentar