Til info: NYTK har omsider fått tilbake yorkshireterrier.no

Da NYTK fikk et interimstyre i april 2011 ble det tidligere styret bedt om å overføre yorkshireterrier.no til det nye styret, slik at NYTK kunne fortsette å ha yorkshireterrier.no som klubbens hjemmeside. Men det skjedde ikke. I stedet ble yorkshireterrier.no overført til den avsatte styreformannen.

Grunnen til at dette var mulig var at yorkshireterrier.no var registrert på en annen NKK-klubb i offentlige registre over eiere av hjemmesider (NORID), med NYTKs avsatte styreformann som kontaktperson. Hun kunne derfor signere «for eier» på at hun skulle overta yorkshireterrier.no.

Interimstyret måtte derfor rett og slett starte på nytt – og registrere en ny hjemmeside med adresse nytk.no.
Og i mens ble alle i Norges land som googlet på ordet yorkshire terrier sluset inn på yorkshireterrier.no, som nå var blitt en side «for norske oppdrettere som omorganiserer seg».

Dette ble en tidkrevende utfordring for NYTK, som måtte bruke mye krefter på å synes på Google med sin nye hjemmeside nytk.no overfor de som søkte på «yorkshire terrier».Og grunnen til at dette var viktig er jo fordi NYTK et ansvar for å synes best mulig – slik at de som søker på rasenavnet yorkshire terrier på Google faktisk havner på klubbens hjemmeside, og ikke et helt annet sted.

NYTK gikk derfor sammen med den andre raseklubben og klaget til NORID på at overføringen av yorkshireterrier.no skjedde uten denne klubbens samtykke. NORID tok klagen til følge og overførte domenet yorkshireterrier.no tilbake til denne klubben, som så har overført det til NYTK.

Og siden NYTK nå har fått eget organisasjonsnummer betyr dette at begge internetadresser – både nytk.no og yorkshireterrier.no – heretter vil være registrert på NYTK som organisasjon. For fremtiden tilhører de ene og alene NYTK, helt uavhengig av hvem som til enhver tid måtte sitte i NYTKs styre.

Om Styreleder

Se også

Resultater fra NYTK’s Rasespesial 2022

NYTK takker alle utstillere og frivillige som hjalp til på NYTK’s Rasespesial 2022. I år …

Legg igjen en kommentar