Tall om rasen Yorkshire Terrier

TALL OM RASEN (pr januar 2022):

1. Antall Yorkshire Terriere registrert i NKK siste 13 år

Tallene er inkl. importer. Antall importer er angitt i parentes.

2009: 151 (27)
2010: 221 (25)
2011: 164 (27)
2012: 226 (23)
2013: 207 (36)
2014: 170 (25)
2015: 192 (27)
2016: 176 (6)
2017: 151 (7)
2018: 171 (5)
2019: 199 (5)
2020: 173 (3)
2021: 194 (6)
2022: 135 (5)

2. Importer – kjønnsfordeling og hvorfra:

År – Antall importer (hannhunder/tisper). Fra (land angitt med landkode i registreringsnr).

2003 7 (H:5 T:2)  Fra: S:7
2004 6 (H:3 T:3)  Fra: S:6
2005 16 (H:8 T:8) Fra: S:14 LOF:1 ACK:1
2006 27 (H:9 T:18 ) Fra: S:25 DK:2
2007 28 (H:11 T:17) Fra: S:21 LOI:1 VDH:1 DK:1 PKR:1 LOE:1 MEOE:1 RFK:1
2008 43 (H:10 T:33) Fra: S:36 CMKU:4 DK:1 PKR:1 BEK:1
2009 27 (H:16 T:11) Fra: S:18 KCA:2 LV:2 DK:1 VDH/DYC:1 ACK:1 RFK:1 MEOE:1
2010 25 (H:9 T:16) Fra: S:11 PKR:4 LV:3 CMKU:2 KCA:2 JR:2 MEOE:1
2011 27 (H:14 T:13) Fra: PKR:8 S:7 AKC:2 LOF:2 MEOE:2 HR:2 SPKP:1 LOE:1 VDH/DYC:1 LV:1
2012 11 pr 6/6  (H:3 T:8) Fra: LV:3 S:2 PKR:2 SPKP:1 LVJT:1 LSVKYT:1 IS:1

2018 7 (H:  T:  ) Fra: S: 3 UKR: 1 EST: 1
2019: (H: 1 T: 4) Fra LV 1 UKR 1 LT 1 PL 11
2020: (H: 1 T: 4) Fra: LV 1 LT 4
2021: (H: 4 T: 2) Fra PL 2 S: 2 LV: 1 TJ: 1

I første 5-årsperiode var det 83 importer, 36 hannhunder og 47 tisper. I neste 5-årsperiode (tom 6/6 2012) var dette tallet økt til 133 importer, 52 hannhunder og 81 tisper. Totalt de siste årene har vi importert 221 hunder (89 hannhunder og 132 tisper).

3. Antall kull fra NKK-registrert kennel kontra ikke-registrert oppdretter

Tallene er CA-tall!

2003 15 kull hvorav 13 fra registrert kennel og 2 fra ikke-registrert oppdretter
2004 14 kull hvorav 10 fra kennel og 4 fra ikke-registrert oppdretter
2005 10 kull hvorav 8 fra kennel og 2 fra ikke-registrert oppdretter
2006 15 kull hvorav 11 fra kennel og 4 fra ikke-registrert oppdretter
2007 22 kull hvorav 14 fra kennel og 8 fra ikke-registrert oppdretter
2008 30 kull hvorav ca 21 fra kennel og 9 fra ikke-registrert oppdretter
2009 32 kull hvorav ca 27 fra kennel og 5 fra ikke-registrert oppdretter
2010 57 kull hvorav ca 37 fra kennel og 20 fra ikke-registrert oppdretter
2011 43 kull hvorav ca 25 fra kennel og 18 fra ikke-registrert oppdretter
2012 til 6/6: Totalt 23 kull

Totalt antall kull tom 6/6: 261 kull

4. Innavlsgrad

Anbefalt maksimalgrense ved enkeltparring fra NKK er 6,25%. En gjennomsnittlig innavlsgrad for rasen på dette nivået ville imidlertid være for høy for rasen under ett. Gjennomsnittlig innavslgrad pr registrerte hund (ekskl. importer) 4 generasjoner:

2003 3,9
2004 5,2
2005 8,3
2006 0.9
2007 2,5
2008 2,6
2009 (ikke ferdig)
2010 2,0
2011 1,7
2012  frem til dd (ikke ferdig)

Grunnen til at innavlsgraden for importerte hunder pr i dag ikke er tatt med i beregningen er at innavlsgrad må sjekkes manuelt for hver enkelt hund i DogWeb. (I likehet med innavlsgrad på hvert enkelt kull). Dette er tidkrevende.

5. Matadoravl:

Et enkeltindivid bør i løpet av sin livstid ikke ha flere avkom enn 5% av det totale antallet registrerte hunder de siste 5 årene. (At importer skal medregnes i beregningsgrunnlaget er avklart med NKK/Astrid Indrebø)

Det er registrert totalt 880 hunder i NKK i 5-årspersioden fra 01.01 2018 til 31.12 2022. Pr 01.01.23 var grensen for matadoravl i denne 5-årsperioden 44 avkom.

6. Antall valper pr kull

2003 48 valper  15 kull 3,2 pr kull
2004 40 valper  14 kull 2,9 pr kull
2005 46 valper  10 kull 4,6 pr kull
2006 54 valper   15 kull 3,6 pr kull
2007 67 valper   22 kull 3,1 pr kull
2008 110 valper 30 kull 3,7 pr kull
2009 124 valper 32 kull 3,9 pr kull
2010 196 valper 57 kull 3,4 pr kull
2011 137 valper 43 kull 3,2 pr kull
2012 226 valper 63 kull 3,6 pr kull
2013  207 valper 67 kull 3,1 pr kull
2014 170 valper 52 kull 3,3 pr kull
2015 192 valper 58 kull 3,3 pr kull
2016 204 valper 53 kull 3,6 pr kull
2017 144 valper 43 kull 3,3 pr kull
2018: 185 valper 54 kull 3,4 pr kull
2019: 194 valper 60 kull 3,2 pr kull
2020: 170 valper 56 kull 3,0 pr kull
2021: 188 valper 80 kull 2,3 pr kull
2022: 130 valper 39 kull 3,3 pr kull

Om NYTK

Se også

Endring av avlsetiske rettningslinjer

Norsk Kennel Klubb ( NKK) sitt hoved styre vedtok 14.desember-(sak 166) AVLSSPERRE PÅ AVKOM ETTER …

Legg igjen en kommentar