Tag Archives: avlsråd yorkshire terrier

Ønsker du å sitte i avlsrådet?

NYTK starter nyåret 2014 uten et avlsråd. De som satt i avlsrådet gjorde en fantastisk jobb med RAS, og NYTK var den første raseklubben som fikk avlevert dette til NKK. Hvis du er interessert i å delta i avlsrådet så ta kontakt .Vi er alltid ute etter oppdrettere med engasjement , tid og interesse for å bidra med klubbarbeid til …

Les mer»

RESULTATER NYTK HELSEUNDERSØKELSE 2012-2013 HUNDER MED STAMTAVLEREGISTRERING

GENERELT NYTK fikk inn ca 400 svar totalt. I 209 svar har eier krysset av for NKK-registrert stamtavle. I 14 svar har eier svart for flere hunder i samme skjema. Til sammen utgjør disse 14 skjemaene ca 38 hunder, altså 24 hunder ”ekstra”. Vi har også tatt med 21 svar hvor eier IKKE hadde krysset av for NKK-registrert stamtavle. I …

Les mer»

Tall om rasen Yorkshire Terrier

TALL OM RASEN (pr januar 2022): 1. Antall Yorkshire Terriere registrert i NKK siste 13 år Tallene er inkl. importer. Antall importer er angitt i parentes. 2009: 151 (27) 2010: 221 (25) 2011: 164 (27) 2012: 226 (23) 2013: 207 (36) 2014: 170 (25) 2015: 192 (27) 2016: 176 (6) 2017: 151 (7) 2018: 171 (5) 2019: 199 (5) 2020: …

Les mer»

Oppdatering fra avlsrådet 25.09.12

Siden avlsrådets siste oppdatering 22 februar har det skjedd en del. Frem til sommerferien jobbet vi med å utarbeide helseundersøkelsen og alt praktisk og teknisk knyttet til å få den lagt ut. Det var en prøvelse! Sommerferien ble derfor ekstra lang. Men nå er vi godt i gang igjen. 1. Helseundersøkelsen: Etter en del tekniske utfordringer kom Avlsrådets undersøkelse om …

Les mer»

NYTK’s spørreundersøkelse om Yorkshire Terrierens helse i Norge har startet!

I disse dager går startskuddet for NYTKs spørreundersøkelse om Yorkshire Terrierens helse i Norge. Vi vil veldig gjerne ha svar fra ALLE som eier en Yorkshire Terrier – både medlemmer av NYTK og de som ikke er medlemmer.  Til alle dere som selv har svart, men som kjenner noen som eier en Yorkshire Terrer: Be de gå inn på nytk.no …

Les mer»

Hva har avlsrådet holdt å med?

Her er litt informasjon om hva avlsrådet har jobbet med siden vi kom på plass i november 2011! Som første avlsråd i klubbens historie måtte vi  først orientere oss mht hvilke oppgaver avlsrådet ”egentlig” har. Det var viktig å få oversikt over relevante NKK-regler og hvilke forventninger NKK har til NYTKs avlsarbeid som ”forvalter” av rasen Yorkshire Terrier for NKK …

Les mer»