Statusrapport nr 4 fra Interimstyret og Valgkomiteen

Mange av medlemmene i NYTK har registrert at klubben har vært igjennom en turbulent periode de siste månedene.

Vi i interimstyret og valgkomiteen har derfor funnet det riktig å kommentere enkelte ting litt nærmere:

At klubben opplevde turbulens kunne medlemmene lese om allerede i innkallelsen til årsmøtet fra 24. april, hvor daværende styreleder Henny Lidal skrev «Kun ett år etter etablering er Norsk Yorkshire Terrier Klubb (NYTK) i ferd med å bli ødelagt innenfra (…). Dette var nok å ta litt kraftig i. For det handler jo bare om hvem vi som medlemmer av NYTK til enhver tid velger inn i styret iht klubbens egne regler. Og de som får tillitsverv i klubben må deretter utføre disse etter beste evne i tråd med klubbens og NKKs regler. Blandt medlemmene av NYTK vil det til enhver tid være en rekkeressurspersoner som er fullt ut i stand til å ivareta klubbenog rasen på en god måte videre. Det er derfor ingen grunn for noen av medlemmene til å bekymre seg for klubbens fremtid.


Benytt i stedet stemmeretten ved neste valg i klubben og stem frem de kandidatene dere mener er best egnet!!

Vi går også litt videre og sier: Uenighet innad i et hundemiljø om hvordan en hundeklubb (som NYTK) skal drives, bør alltid løses gjennom demokratiske valg. Medlemmer som er uenige i hvordan klubben for tiden drives bør derfor alltid oppfordres til å stille til valg. Dette er et særlig ansvar som valgkomiteen i en hundeklubb har, fordi valgkomiteens ansvar er å følge med i miljøet og sørge for å få frem et variert tilbud av kandidater som medlemmene kan stemme på til hvert valg.

Da det forrige styret i NYTK sendte ut innkallelsen til årsmøtet 8 uker i forveien hadde det imidlertid stengt for forslag fra medlemmene, både mht saker og personer på valg til nye styremedlemmer, selv omklubbens lover sier at medlemmene kan komme med forslag innen 5 uker før årsmøtet. (Se nest siste side i innkallelsen og NYTKs lover paragraf 11). Dette ble kritisert, men styret valgte å fastholde sin frist. Medlemmene i NYTK gikk dermed glipp av muligheten til å foreslå alternative kandidater til valget, og komme med forslag til saker til årsmøtet. Det forrige styret utestengte også tre medlemmer fra NYTK i mars 2011. Dette ble kunngjort til medlemmene på klubbens tidligere hjemmeside osv. De tre medlemmene anket disse utestengelsene til Norsk Kennel Klubbs (NKK) Appellutvalg. Det tidligere styret i NYTK ble deretter avsatt ved mistillit fra de fremmøtte på klubbens årsmøte i april 2011. (Se referatet fra årsmøtet på siden her for nærmere informasjon om årsakene til dette). Det tidligere styret i NYTK har klaget på dette til NKK.

I forbindelse med behandlingen av ankene fra de tre utestengte, og klagene fradet tidligere styret, har Appellutvalget bedt NKKs lovavdeling om å vurdere alle hendelsene i klubben de siste månedene. I påvente av en uttalelse fra lovavdelingen i NKK må vi derfor vente med å sende ut innkallelse til valg på nytt styre i klubben. NKKs lovavdeling har mye å gjøre, og dette kan bety at valget på et nytt styre i klubben kanskje ikke vil finne sted før tidligst i september 2011.

Fordelen ved å få en uttalelse fra NKKs lovavdeling er at NYTK da får en endelig avklaring, og at det styret som kommer etter interimstyret utelukkende kan konsentrere seg om fremtiden og å følge klubbens og NKKs regler i sin videre drift av klubben.

Så håper vi at tiden med utestengelser av medlemmer, klager til NKK, utmeldelser osv snart er forbi, og at klubben etter dette kun vil fokusere på rasen og alt vi kan gjøre for den – og at klubben i tillegg kan være en inspirasjon og trivselsfaktor for alle medlemmene.I mellomtiden arbeider vi i interimstyret videre med å skape en mest mulig ryddig og «overførbar» klubb, slik at vi kan overføre alle domener, mailadresser, protokoller og styrereferater osv til det styret som kommer etter oss.

Så til alle medlemmene av NYTK: takk for all tålmodighet så langt. Hvis dere har noen spørsmål skal vi gjøre vårt beste for å svare på disse.

Denne orienteringen legges ut på klubbens hjemmeside (NYTK.no) og på NYTKs Facebookside.

For ordens skyld legger vi også ut en link til en Facebookside som er dannet av medlemmer av NYTK (NYTK Valgkamp). Denne siden er opprettet på privat initiativ, mem alle medlemmer av NYTK som ønsker tilgang til denne siden kan sende forespørsel via følgende link: http://www.facebook.com/home.php?sk=group_165010666886914&ap=1

Om admin

Se også

Yorkens helg 27-28 januar 2024!!!!

Kjære Yorkshire terrier eier  – vi ønsker å invitere til en fantastisk Yorkens helg!!! Velg …

Legg igjen en kommentar