Statusrapport interimstyret og midlertidig valgkomite

Som kjent ble styret i NYTK avsatt ved mistillit på årsmøtet i NYTK 2. april. Årsmøtet valgte da et midlertidig styre (interimstyre) og en midlertidig valgkomite. Disse har to hovedoppgaver. (1) Valgkomiteen skal innkalle til nyvalg på et nytt styre i klubben.  (2) Interimstyret skal drifte klubben frem til at den kan overleveres til et nytt styre.

Akkurat nå arbeider interimstyret og den midlertidige valgkomiteen med å ordne opp i praktiske ting – som tilgang til medlemsdatabasen hos NKK, tilgang til konto hos NYTK, osv.

Så snart vi har fått dette i orden kommer vi tilbake med nærmere informasjon om nyvalget.

Men allerede nå hadde det vært hyggelig å motta forslag på kandidater på valg til det nye styret i NYTK, og til den nye valgkomiteen som skal velges. Det skal velges 5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer til styret, og 3 medlemmer til valgkomiteen og 1 varamedlem der.

Så send gjerne allerede nå forslag på kandidater til anette.jahr@online.no. (leder for den midlertidige valgkomiteen). Det hadde vært helt suverent hvis det var noen menn som kunne tenke seg å sitte å styret – for vi bør absolutt etterstrebe en viss kjønnsbalanse i det nye styret. Det er også viktig at vi får frem kandidater fra hele landet – for NYTK skal være en landsdekkende raseklubb.

Legg igjen en kommentar