Spor / Jakt – Informasjon – poeng – resultater

Spor – søkeøvelser hvor hunden læres opp til å søke f.eks etter forskjellige gjenstander eller mennesker i terrenget. Under spor så går både jaktspor, Barnhunt eller nosework.

Jakt—Yorkshire terrier er en rase med jaktinstinkt. Det er fler og fler som aktivt har med hunden sin på jakt. Rype, hjort, elg eller rådyr. Fordelen er at rasen er liten og kommer frem der andre ikke kommer frem, og i henhold til reglene så kan også hunden bruker i fugl og løsjakt.
§ 22.Løs, på drevet halsende hund

Bruk av løs, på drevet halsende hund er tillatt brukt under jakt på følgende viltarter: hjort, rådyr, gaupe, rødrev og hare, eller felling av gaupe.
Boghøyde til løs, på drevet halsende hund som brukes under jakt på hjort og rådyr må ikke overstige 41 cm.

Bruk av løs, på drevet halsende hund under jakt på gaupe og rødrev, eller felling av gaupe er ikke tillatt i ordinær båndtvangstid. Under jakt på rådyr er bruk av løs, på drevet halsende hund tillatt fra og med 25. september og inntil jakttidens slutt.

Poeng spor (Fersk- og blodspor)

Blodspor:

Åpen klasse

1. premie = 15 poeng

2. premie = 13 poeng

3. premie = 11 poeng

Deltagelse, men disk eller lavere enn 3. premie = 2 poeng

Eliteklasse:

1. premie = 25 poeng

2. premie = 23 poeng

3. premie = 21 poeng

Deltagelse, men disk eller lavere enn 3. premie = 4 poeng

Ferskspor:

10-9 p Særdeles godt arbeid = 15 poeng

8-7 p Meget godt arbeid = 13 poeng

6-4 p Ikke uten verdi= 11 poeng

Deltagelse, men disk eller lavere enn 3. premie = 2 poeng

Ekstrapoeng:

Plassering som en av de 30% beste i klassen = 3 poeng

Godkjent ettersøkshund (minst 2 premie blodspor og 7 poeng ferskspor) = 30 poeng

Championat (N BS CH, N V(F) CH) =30 poeng

Om NYTK

Legg igjen en kommentar