Sentral registrering og informasjon om Patellaluksasjon

Patellaluksasjon forekommer hos en del raser, og mange raser har i sin avlsanbefaling at avlshunder undersøkes for patellaluksasjon før de brukes i avl.

Alder: Hunden må ha fylt 12 måneder den dagen den undersøkes for patellaluksasjon for at resultatet skal bli lagt inn i DogWeb.

Saksbehandlingstid: Inntil 5 virkedager fra resultatet er mottatt hos NKK.
Ved ferieavvikling må noe lengre saksbehandlingstid forventes.

Til dere som ønsker å få registrert patellastatus, så er fremgangsmåten slik:

·        Gå inn på www.nkk.no

·        Logg deg inn på «MIN SIDE» (er du ikke medlem i en klubb så kan du registrere deg som ny bruker på Dogweb og få ut skjema)

·        På høyre side finner du «Andre rekvisisjoner»

·        Velg riktig hund som skal testes

·        Når betalingen (120 kroner) er gjennomført får du tilsendt en epost med skjemaet som vedlegg.

·        Print ut denne og skjemaet til og ta med til veterinær som har godkjent avtale for sentral registrering.
På denne linken ser du oversikt over veterinærer som har godkjent avtale med NKK og mer informasjon om sentral registrering av patellaluksasjon: http://web2.nkk.no/no/tjenester/helse/patellastatus/Patellastatus.9UFRnIWu.ips

Tidligere har undersøkelse for patellaluksasjon vært organisert gjennom raseklubbene, som har utarbeidet egne attestskjemaer og samlet inn informasjon. 15. august 2013 startet NKK med sentral registrering av patellastatus for alle raser.

NKK har i lengre tid arbeidet med rutinene rundt undersøkelse for patellaluksasjon for å kvalitetssikre resultatene. Kun veterinærer som har avtale med NKK om å skrive patellaattester kan utføre undersøkelsen for innleggelse av resultatet i DogWeb. Resultater fra andre veterinærer eller attester som ikke er på NKKs skjema vil ikke kunne legges inn i DogWeb og vil bli returnert til eier.

 

patella_samlet

Tekst: Veterinær Toril Moan
Bilder: Hund , avl & Helse, Lars Lønaas Norges Veterinærhøyskole

Patellaluksasjon er en tilstand da kneskålen ikke lenger ligger stabilt på plass i patellafuren.
( en grop i lårbeinet ) Den glir ut av stilling.Dette kan skje medialt (på innsiden av kneleddet)
eller lateralt (på utsiden)
Patellaluksasjon brukes også om den tilstanden der kneskålen ligger i normalt leie,men lett kan forskyves sidelengs.Det vanligste er at kneskålen lukserer (skyves ut)medialt hos små
hunderaser og lateralt hos store hunderaser,men det finnes unntak for regelen.

Årsaken til patellaluksasjon er en defekt i utvikling av hele bakbeinet,både hofter,lårbeinet og leggbeinet er involvert.Man vil derfor normalt kunne oppdage en slik lidelse i ung alder.
Patellaluksasjon deles inn i tre grader,etter hvor store anatomiske avvik som foreligger.
Symptomene vil kunne variere fra liten/ingen halthet,til det at hunden ikke er i stand til å
bruke bakbeina på en skikkelig måte.Jo høyere grad,jo tydeligere symptomer og jo
vanskeligere å behandle.

1: Patella (kneskjellet) 2: Lårbenet 3: Leddbåndet 4: Leddbåndets feste til leggbenet 5: Medial luksasjon 6: Lateral luksasjon

Behandling:
Hva man skal gjøre vil være avhengig av mange ting.Den viktigste faktoren er nok hva dette
betyr for hunden i hverdagen.Har den smerter eller nedsatt funksjon?Dersom den ikke har
det,er det kanskje ikke behov for operasjon?

Patellaluksasjon kan behandles på flere forskjellige måter.Kirurgi kombinert med god
opptrening etterpå er en mulighet,disse inngrepene er ofte veldig suksessfulle.Noen ganger er
riktig trening-fysioterapi kombinert med øvelser som eier gjør-det som trengs for at hunden
skal være symptomfri og velfungerende.Akupunktur har god effekt for mange hunder-gjerne
kombinert med fysioterapi og trening i vann.

Hvis du er usikker på hva du skal gjøre,er det alltid lurt å få flere veterinærers mening.

Symptomer:
Halthet,hunden trekker til seg bakbeinet å hopper over et steg eller flere.Kan være smertefullt.

Grader:
1) Symotomene er milde og sjeldne.Kneskålen kan manuelt skyves ut til siden,men glipper tilbake på plass av seg selv.
2) Kneskålen glir ut når leddet bøyes,men glipper tilbake når leddet strekkes ut.Derfor vil dyret ha en halthet som kommer og går.
3) Kneskålen er oftere feilplassert enn den ligger på riktig plass.Halthet er vedvarende. Beinmisdannelsen er synlig på disse dyrene.

Gradene kan diagnostiseres med røntgenbilde.

 

Mer info om sentralregistrering i pdf fil
http://web2.nkk.no/filestore/Helse/Patellaluksasjon-Hsp2.pdf

Om NYTK

Se også

Online påskeutstilling!!!

Legg igjen en kommentar