Sentral registrering av Patella Luksasjon

Arbeidet med utarbeidelse av prosedyre for undersøkelse for patella luksasjon er påbegynt. NKK vil benytte den graderingen og undersøkelsesmetodikken som benyttes av SKK. Målsetningen er sentralt registrering av resultater i DogWeb i samarbeid med ITavdelingen. Arbeidet planlegges sluttført i 2011/2012

I Verdi og Måldokumentet for 2010-2012, som ligger på NKKs strategiske dokumenter, står det under «Helse» at:
«NKK skal fremstå som ledende i verden på informasjon og utdanning innen helse avl og oppdrett, og vise verden at rette veien til godt hundehold  gjennom samarbeid med fagpersoner og kunnskapsrike og ansvarsbevisste oppdrettere.NKK skal vise at denne veien bringer oss raskere og nærmere målet enn innføring av strenge restriksjoner og tvang. »

Og i Tiltaksplan for NKK 2010-2012 står det under «Helse» at:
«Vurdering av behov for andre sceeeningundersøkelser (enn AD og HD) fortsetter. »

 http://www.nkk.no/nkk/public/openIndex?ARTICLE_ID=1126092912928

SKK har allerede sentral registrering, slik at patella luksasjons resultatene blir registrert i DogWeb. http://www.skk.se/uppfodning/halsa/halsoprogram/patellaluxation/

Ønsker du lese med om Patella Luksasjon kan du gjøre det her.

Om Styreleder

Se også

Mestvinnende Yorkshire Terrier 2022

          NYTK gratulerer Sandra Grzelczak med Pro Dexter Excalibur som Mestvinnende …

Legg igjen en kommentar