Retningslinjer utstillingskommitéen

Utstillingskomiteen består av minimum 4 personer og oppnevnes av styret for 2 år av gangen, halvparten hver gang.

Utstillingskomiteen rapporterer til styret og er sammen med styret ansvarlig for klubbens utstillinger.

Utstillingskomiteen rapporterer til styret om aktiviteter og økonomi.

Utstillingskomiteen utarbeider en liste over dommere som skal dømme på klubbens utstillinger. Forlag til dommer fra medlemmene fra medlemmer ønskes velkommen innen en satt tidsfrist.

Utstillingskomiteen er sammen med styret ansvarlig for søknader om avholdelse av utstillinger for NYTK og også for svar til andre klubber som ønsker å ha NYTK med på sin utstilling.

Dersom utstillingskomiteen har egen konto, må styrets kasserer ha disposisjonsrett til denne.

Utstillingskomiteen gjennomfører utstillingen, både forberedelsene og på dagen. De sørger for at det er tilstrekkelig mannskap til stede på utstillingen og i ringen(e).

Vedopptelling av kasser, gjøres dette av to medlemmer av utstillingskomiteen og begge skriver under på at summen som er talt opp er riktig.

Etter utstillingen er avsluttet skal utstillingskomiteen innen 2 måneder ha avsluttet regnskap for utstillingen, talt opp beholdninger og rapportert alt til styret.

Legg igjen en kommentar