Retningslinjer Sunnhetsutvalget

Retningslinjer for Sunnhetsutvalget i Norsk Yorkshire Terrier Klubb.

Sunnhetsutvalget er sammensatt av personer med kompetanse og praktisk kunnskap om avl og oppdrett. Styret bruker Sunnhetsutvalget til å forberede
saker som gjelder hundens helse, sunnhet og eventuelle tiltak. Sunnhetsutvalget kan også selv reise saker og komme med råd til styret.

Sunnhetsutvalget vurderer problemstillinger enten innsendt av styret, medlemmer eller som de tar opp selv. Utvalget sender deretter vurderingen til
styret i Norsk Yorkshire Terrier klubb som styrebehandler anbefalingen og beslutter eventuelle tiltak. Sunnhetsutvalget har ingen avgjørelsesmyndighet.
Sunnhetsutvalget skal også ta hensyn til NKKS etiske grunnregler for avl og oppdrett og RAS og sørge for at rådene det gir ikke er i strid med dette.

Hensikten med et Sunnhetsutvalg er å ha et særlig blikk på utviklingen av rasen og hvordan vi kan holde ønsket kurs. Norsk Yorkshire Terrier klubb har
ingen ønsker om å detaljstyre den enkelte oppdretter, men ser et behov for å bevisstgjøre oppdretterne når det gjelder retning i avlsarbeidet.
Norsk Yorkshire Terrier klubb ansvar i raseforvaltningen er å sørge for at Norsk Yorkshire Terrier klubb fortsetter å være funksjonelt friske hunder med
rasetypisk gemytt.