Referat styremøte 06.11.11

Referat fra styremøte i NYTK
Møtedato: 06.11.11
Møtested: Bærum
Tilstede Ingrid Helene Østvold, Anita Villen Lie, Karianne Dyrberg, Ann Sissel Holthe
Fraværende: Stig-Roger K. Ervik, Helene Søntvedt ,Helenè Fridh
Referent: Ingrid Helene Østvold
——————————
Saksliste:
Sak 1: Endring retningslinjer avlsråd
Sak 2: Oppnevnelse av nye avlsrådsmedlemmer
Sak 3: evt——————————-
Styret ble enige om:Sak 1:
– Retningslinjene for avlsrådet endres som følger:
Avslrådet skal bestå av 5 i stedet for 4 medlemmer.
Styret utpeker også en nestleder som sitter i 2 år. Av hensyn til kontinuitet i avlsrådet sitter nestleder første gang i et 1 år.Sak 2:
– Linda Pettersen har trukket seg fra avlsrådet. Styret utpeker Nina Grasmo som ny leder frem til årsmøtet i 2013. De øvrige sitter i sine verv frem til årsmøtet i 2012: Dora Benedek (nestleder), Anja Catharina Røhme (sekretær), Ingrid Helene Østvold (arkivar), Anette Jahr (flerfunksjonsmedlem).De korte funksjonstidene skyldes at avlsrådet utpekes sent i forhold til årsmøtet i april 2011. Dette utelukker ikke at det styret som velges i april 2012 ønsker tilsvarende sammensetning av avlsrådet, men styret står da fritt.- Sak 3:

Nina Grasmo ønsker å kunne revurdere lederoppgaven sin etter en tid som leder, og gir tilbakemelding til styret innen april 2012 dersom hun ikke ønsker å fortsette som leder.Oslo 06.11.11
Referent Ingrid Helene Østvold.

Om Styreleder

Se også

Referat styremøte 26.05.22

Referat fra styremøte i NYTK Møtedato: 26.05.22 Nettmøte Ingrid Helene Østvold,  Lena Lystrup, Liv Frost-Nordhagen, …

Legg igjen en kommentar