Referat styremøte 29.04.21

Referat fra styremøte i NYTK
Møtedato: 29.04.21
Nettmøte Ingrid Helene Østvold, Elisabeth Wiik Enger, Liv Frost-Nordhagen, Thomas Andersen, Franziska Walter, Louise Aasen
Ikke til stede: Lena Lystrup – gitt ok på saker
Referent: Ingrid Helene Østvold

——————————

Saksliste:

Sak 1: Ekstra ordinært årsmøte
Sak 2: Rasespesialen 2021
Sak 3: Konstituere styret 2021

——————————

Styret ble enige om:

Sak 1: Legge ut informasjon på hjemmesiden og informasjonssiden ang Ekstra ordinært årsmøte for å godkjenne regnskap for 2019/2020.
Vi bruker som sist digitalearsmoter.no digitale plattform. Det vil bli sendt ut lenke til pålogging 14 mai 2021 og Ekstra ordinære årsmøte avsluttes 23 mai 2021

Sak 2: NYTK har gjort avtalte med Hunderfossen Hotell & Resort og har fått låne et område ved Hunderfossen Camping for å arrangere rasespesialen 2021. Vi har sendt ut invitasjon til dommer og avventer på tilbakemelding.
Vi bestiller pokaler som tidligere hos Trofe og påfyll av rosetter fra  rosetter.no
Styret har blitt enige om at de som er med som arrangør av rasespesialen får dekt opphold 1 natt.

Sak 3: Styret i NYTK arbeider i fellesskap. Vi bruker en FB-gruppe hvor vi tar opp alle henvendelser som kommer til NYTK via e-post.
Saker som har automatiske standard svar som blir gitt til de som henvender seg er medlemskap og valpkjøp. Saker rettet til NYTK’s Sunnhetsutvalg blir videresendt til de og besvart av dem.
Andre saker blir fremlagt for styret og besvart i fellesskap i styret.

Styret består av:
Leder – Ingrid Helene G. Østvold
Nestleder – Elisabeth Wiik Enger
Kasserer – Thomas Andersen
Styremedlem: Lena Lystrup
Styremedlem: Louise Aasen
Varamedlem: Liv Frost-Nordhagen
Varameldem: Franziska Walter

Sted.: Fenstad
Dato: 29.04.21
Referent: Ingrid Helene Østvold

Logo nr.7

Om NYTK

Se også

Referat styremøte 26.05.22

Referat fra styremøte i NYTK Møtedato: 26.05.22 Nettmøte Ingrid Helene Østvold,  Lena Lystrup, Liv Frost-Nordhagen, …

Legg igjen en kommentar