Referat styremøte 29.04.12

Referat fra styremøte i NYTK
Møtedato: 29.04.2012
Møtested: Jessheim
Tilstede Ingrid Helene Østvold, Anita Villen Lie, Helene Søntvedt,
Fraværende: Stig-Roger K. Ervik, Karianne Dyrberg, Ann Sissel Holthe ,Helenè Fridh
Referent: Helene Søntvedt
——————————
Saksliste:
Sak 1: Statutter for Årets unghund, Årets debutant, Årets veteran og Årets oppdretter.
Sak 2: Endringer i avlsrådet
Sak 3: Forbedringer mht oppsett av regnskapet i 2012 for å bedre oversikten for medlemmer og styret
——————————-
Styret ble enige om:

Sak 1:
Statutter for Årets unghund, Årets debutant, Årets veteran og Årets oppdretter.
Gjeldende fra 01.01.2012
– Det benyttes samme poengberegning som for mestvinnende Yorkshire Terrier.
– Det utdeles titler for Årets Debutant, Årets Unghund , Årets Veteran og og Årets Oppdretter for det året de vinner. Utmerkelse vil bli tildelt ved NYTK’s årsmøte.
– Årets Debutant: Gjelder hunder som debuterer i junior/unghundklasse frem til den dag hunden fyller 24 mnd.
– Årets Unghund: Gjelder hunder som debuterer i unghundklasse fra 15-24 mnd i løpet av året.
– Årets Veteran: Poeng regnes fra hunden er 8 år gammel.
– Årets Oppdretter: Det tildeles 10 poeng for HP, og poengene av 5 beste deltagende hunder fra oppdretter utifra mestvinnerlisten for året.
Eier av hund gir selv beskjed om debutant, unghund, veteran og oppdretter til utstilling@nytk.no
Sak 2:

Styret har mottatt tilbakemelding fra avlsrådet ang antallet som trenger å sitte i avlsrådet og avlsrådets arbeid.
I løpet av mai vil spørreundersøkelsen for YT helse bli publisert.
Nina Grasmo takket i sin tid ja til ledervervet under forutsetning av at hun kunne revurdere etter årsmøtet. Hun har gitt beskjed om at hun ønsker å være vanlig avlsrådsmedledlem. Anette Jahr overtar derfor som ny avlsrådleder.
Dora Benedek fortsetter som nestleder. Nina Grasmo trer inn som sekretær/funksjonsmedlem.
Avlsrådet har i fellesskap blitt enige om at det ikke er behov for 5 medlemmer og at det er greit at avlsrådets medlemmer ikke samtidig er styremedlemmer. Ingrid Helene Østvold & Anja Cathrine Røhme går derfor ut av avlsrådet.

Sak 3:
NYTK har et oppsett i regnskapet som ikke er optimalt med tanke på at det bør være enklest mulig for medlemmene å forstå. Karianne undersøker mulighetene for et nytt oppsett i samarbeid med revisor.

Sted.: Jessheim
Dato: 29.04.2012
Referent: Helene Søntvedt

Om Styreleder

Se også

Referat styremøte 26.05.22

Referat fra styremøte i NYTK Møtedato: 26.05.22 Nettmøte Ingrid Helene Østvold,  Lena Lystrup, Liv Frost-Nordhagen, …

Legg igjen en kommentar