Referat styremøte 29.01.20

Referat fra styremøte i NYTK
Møtedato: 29.01.20
Nettmøte Ingrid Helene Østvold, Elisabeth Wiik Enger, Jeanette Bruserud, Lena Lystrup, Thomas Andresen, Veli Orre, Liv Frost – Nordhagen
Referent: Ingrid Helene Østvold

——————————

Saksliste:

Sak 1: Regnskap2019/Budsjett 2020
Sak 2: Søke om cert til rasespesialen
Sak 3: Rosetter/pokaler til mestvinnende 2019
Sak 4: Sak fra Sunnhetsutvalget
Sak 5: Nettbrett
Sak 6: Dommer rasespesialen 2021

——————————-

Styret ble enige om:

Sak 1: Regnskap2019/Budsjett2020

Kasserer Thomas har gjort ferdig regnskapet for 2019. Forslag til budsjett for 2020 er satt opp.

Sak 2: Norsk Kennel klubb har åpnet for Norsk Juniorchampionat og Norsk Veteranchampionat fra 01.07.20
NYTK har sendt inn søknad for å kunne dele ut junior cert og veteran cert ved rasespesialen 2020.

Sak 3: Det er bestilles rosetter til mestvinnende Yorkshire Terrier hannhund og tispe plassering 1-10.
Pokaler til mestvinnende Yorkshire terrier 2019, motsatte kjønn, unghund, debutant, veteran og agility.

Sak 4: Høsten 2019 etterlyste NYTK medlemmer til å danne et Sunnhetsutvalg. NYTK’s Sunnhetsutvalg består av Liv Frost-Nordhagen, Alina Andersen, May Elise Fjellheim og Nina Grasmo Styret har mottatt sak ang levershunt fra Sunnhetsutvalget. Det gjelder flere Yorkshire terriere så brev med informasjon har blitt sendt til oppdrettere med informasjon om diagnosen Levershunt.

Sak 5: Klubbens PC har sluttet å fungere. Styret vedtar å gå til innkjøp av nettbrett som også kan brukes i forbindelse med utstilling/arrangement. Innhenter tilbud på nettbrett.

Sak 6: NYTK har 10 års jubileum på rasespesialen i 2021. Styret er enige om å invitere Henrik Johanson til å dømme rasespesialen 2021.

 

Sted.: Fenstad
Dato: 29.01.20
Referent: Ingrid Helene Østvold

Om NYTK

Se også

Referat styremøte 26.05.22

Referat fra styremøte i NYTK Møtedato: 26.05.22 Nettmøte Ingrid Helene Østvold,  Lena Lystrup, Liv Frost-Nordhagen, …

Legg igjen en kommentar