Referat styremøte 29.01.13

Referat fra styremøte i NYTK
Møtedato: 29.01.13
Møtested: Son
Tilstede Ingrid Helene Østvold, Anita Villen Lie, Karianne Dyrberg, Helene Søntvedt
Fraværende: Stig-Roger K. Ervik, Ann Sissel Holthe ,Helenè Fridh
Referent: Helene Søntvedt

——————————

Saksliste:

Sak 1: Kenneloversikten
Sak 2: RAS
Sak 3: Helse Yorkshire Terrier
Sak 4: Regnskap 2012/2013

——————————-

Styret ble enige om:

Sak 1: Styret mottok forslag fra Avlsrådet på kriterer for å stå på Kenneloversikten fra 01.06.2014. Styret ble enige om å godkjenne forslaget.

Kriteriene for å stå på NYTK’s Kenneloversikt er:

– Oppdretter er medlem av NYTK
– Oppdretter har registrert kennelnavn hos NKK
– Oppdretter følger NYTKs avlsanbefalinger og NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett og NYTKs avlstiltak.
– Oppdretter har oppnådd minimum ck på eget oppdrett siste 3 år.
– Følgende vil gjelde fra 1. Juni 2014: Oppdretter har enten deltagelse på NKKs Oppdretterskole eller på NYTKs oppdretterseminar. (NYTK planlegger oppdretterseminarer fra høsten 2013 i tilknytning til forskjellige NKK-utstillinger flere steder i landet.)

Sak 2: Avlsrådet til NYTK har fra september 2012 holdt Helseundersøkelse for Yorkshire Terrier. Denne besvares på nett. Den er et ledd i utarbeidelsen av RAS (Rasespesifikke avlsanbefalninger). Denne skal leveres til NKK 01.06.13 , men det vil bli en presentasjon fra Avlsrådet av RAS på årsmøtet.

Sak 3: I vinter ble det oppdaget PRA på en Yorkshire Terrier i Norge. Styret godkjenner at NYTK dekker utgiftene på gentesting av Yorkshire Terrieren som fikk påvist diagnosen PRA.

Sak 4 Styret gikk igjennom i fellesskap regnskapet for 2013 og klargjorde et budsjett for 2013. Dette vil bli fremlagt i årsberetningen.

Sted.: Son
Dato: 29.01.13
Referent: Helene Søntvedt

Om NYTK

Se også

Referat styremøte 26.05.22

Referat fra styremøte i NYTK Møtedato: 26.05.22 Nettmøte Ingrid Helene Østvold,  Lena Lystrup, Liv Frost-Nordhagen, …

Legg igjen en kommentar