Referat styremøte 27.09.17

Referat fra styremøte i NYTK
Møtedato: 27.09.17
Nettmøte Ingrid Helene Østvold, Anita Villen Lie, Karianne Dyrberg,
Elisabeth Wiik Enger, Rannveig Løvstad, Veli Orre, Britt Karen Aas
Referent: Ingrid Helene Østvold

——————————

Saksliste:

Sak 1: Æresmedlem
Sak 2: Dogs4all 2017
Sak 3: Rasespesial 2018
Sak 4: Klubbartikler
Sak 5: Dommer til Rasespesialen 2018

——————————-

Styret ble enige om:

Sak 1: Styret ønsker å utnevne 2 medlemmer som Æresmedlem fra 2018. NYTK har ikke æresmedlem pr dags dato i sine lover, men styret tillater seg den utnevnelsen nå og vil ha som sak til årsmøtet 2018 at vi får inn Æresmedlem som punkt i lovene våre.
«Æresmedlem Styret kan på årsmøtet foreslå særlig fortjente medlemmer som klubbens æresmedlemmer. Det kreves 2/3 kvalifisert flertall og voteres uten debatt. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent til klubben.»

Sak 2: NYTK har fått fylt opp alle vakter på Dogs4all 2018. Det er stort engasjement for alle rundt dette arrangementet. Det vil bli lotteri med bl.a utlodning på pop up telt og klippemaskin.

Sak 3: NYTK har ikke mottatt noen innvendinger på å holde Rasespesialen på Fenstad stadion på dato og sted, Rasespesialen blir på Fenstad stadion 09.06.18

Sak 4: NYTK har fått henvendelse fra medlem Tone E. Gulbrandsen med ønske om flere klubbartikler. NYTK har anskaffet klubb pin og nøkkelbånd. Disse ligger for salg på hjemmesiden www.nytk.no

Sak 5: NYTK har invitert dommer John Gerhaghty til å dømme vår Rasepesial 2018. Han har takket ja, dommerpresentasjon kommer i YT-nytt nr 3/17
Sted.: Fenstad
Dato: 27.09.17
Referent: Ingrid Helene Østvold

Logo nr.7

Om NYTK

Se også

Innkallings NYTK årsmøte 2023

Velkommen til årsmøte i NYTK! Alle medlemmer som har betalt kontingent for 2023 innen 3 …

Legg igjen en kommentar