Referat styremøte 26.05.22

Referat fra styremøte i NYTK
Møtedato: 26.05.22
Nettmøte Ingrid Helene Østvold,  Lena Lystrup, Liv Frost-Nordhagen, Thomas Andersen, Franziska Walter, Blanka Nyrønning-Jarowicz
Ikke til stede: Elisabeth Wiik Enger
Referent: Ingrid Helene Østvold

——————————

Saksliste:

 • Konstituere styret
 • Blomst tidligere verv og Elisabeth
 • Veileder til kjøp av valp
 • Oppdretterseminar 2023
 • Utstilling 2023
 • Yorksnakkis
 • Sparekonto
 • Distrikskontakter

Sak 2/2022: NYTK hadde årsmøte 21 mai 2022. Det var 15 fremmøtte.

Ingrid Helene Østvold er valgt som leder i styret for 2 år

Blanka Nyrønning-Jurowicz er valgt som styremedlem for 1 år

Thomas Andersen er valgt som styremedlem for 2 år

Lena Lystrup er valgt som styremedlem for 2 år
Liv Frost-Nordhagen er valgt som vara i styret for 2 år

Konstituert styret
Ingrid Helene Østvold leder
Elisabeth Wiik Enger nestleder

Blanka Nyrønning-Jurowicz kasserer

Thomas Andersen Styremedlem

Til valgkomiteen:

Randi Kristiansen er valgt som medlem i valgkomiteen for 1 år

Bente Gunnerud er valgt som medlem i valgkomiteen for 2 år

Heidi Strømberg er valgt som vara i valgkomiteen for 2 år

Revisor:
Kim Lohne er valgt som revisor i 2 år

Jorge Kristiansen er valgt som vararevisor i 2 år

Sak 3/2022 Styret har vedtatt å sende blomster til tidligere styremedlem Louise Aasen som takk for deltagende verv i NYTK og nestleder Elisabeth Wiik Enger med ønske om god bedring.

Sak 4/2022 Franziska har laget en veileder til å dele på SOME med informasjon om valpekjøp. Blanka skal oversette denne til flere språk.

Sak 5/2022 Oppdretterseminar 2023 – det kom inn ønske på årsmøte om vi kan arrangere oppdretterseminar i 2023.
Deler info om dette i medlemsblad, nyhetsbrev og hjemmesiden.
Det er en stund siden forrige seminar så vi anser det som nyttig. I den forbindelse for at vi skal få gjennomført et slikt seminar så ønsker vi 1-3 personer som kan påta seg ansvaret med å arrangere oppdretterseminaret.

Oppgavene for å arrangere et oppdretterseminar er

 • Finne sted og dato for å avholde seminar
 • Finne par foredragsholder
 • Lage gruppeoppgaver / temaer for seminaret

Om du ønsker å bli med å arrangere et oppdretterseminar så ta kontakt med styret på post@nytk.no

 Sak 6/2022 Utstilling 2023 –Styret i NYTK ønsker en utstillingskomite som tar på seg ansvar å arrangere utstilling(er) i 2023 . Deler info om dette i medlemsblad, nyhetsbrev og hjemmesiden.
En aktiv komite med flere folk er viktig å ha for at vi skal kunne fortsette gjennomføre rasespesialen.

Noen av oppgavene til utstillingskomitéen inkluderer:
• Finne sted og dato for å avholde utstilling
• Kontakte dommere, ringsekretærer og skrivere (ordne overnatting, reise og transport for alt ringpersonell)
• Søke sponsor (er)
• Bestille alt som vi trenger til en utstilling (bord, telt, rosetter, pokaler, sløyfer, premier, utstyr, kritikkskjemaer, premielister, etc.)
• Annonsere
• Administrere påmeldinger
• Utarbeide katalog
• Sette opp ringene dagen før utstillingen, lage premieposer mm.
• Arrangere en evt dommermiddag
• Organisere sekretariatet, kiosk, osv.
• Avholde utstilling (ene)
• Rydde opp etter utstillingen
• Sende inn resultatene til NKK
• Sluttføre regnskapet

Det er en del oppgaver. Desto flere vi er, desto mindre arbeid det blir på hver av oss.

Vi søker både medlemmer med noe erfaring og medlemmer uten erfaring, men som er villig til å lære og
engasjere seg.

Det er veldig moro og givende å arrangere en utstilling, hvis dette kan være noe for deg, vennligst ta kontakt med styret på post@nytk.no

 Sak 7/2022 Yorksnakkis har vært populært, så dette fortsetter vi med èn gang i måneden. Setter pris på om flere blir med og det er et gratis tilbud til våre medlemmer.

Sak 8/2022 Thomas ønsker at vi nå når ny kasserer tar over at vi oppdretter en sparekonto med balansen som var på konto ved årsskifte.
Styret stemmer enstemmig ja til dette forslaget.

Sak 9/2022 Raseklubben Norsk Yorkshire Terrier klubb ønsker å få til flere aktive distriktkontakter i vårt langstrakte land.

Om du er sosiale typen og vil være kontaktperson der du bor så ta kontakt med oss på post@nytk.no

Man kan arrangere en og annen tur, man får disp på x antall kroner om man vil leie instruktør til noe kurs/lokale/grillmat osv.

Raseklubben har egen gruppe for distrikskontakene for å komme med ideer og arrangementer/turer man setter opp blir delt videre av raseklubben og sendt på nyhetsbrev osv.

Gi en tilbakemelding om dette kunne være noe for deg

(man må være medlem da i NYTK for å være det)

Bli med å lag Norsk Yorkshire Terrier klubb til engasjerende klubb for rasen!

Sted.: Fenstad
Dato: 26.05.22
Referent: Ingrid Helene Østvold

Om NYTK

Se også

Protokoll NYTK’s årsmøte 21.05.22

Protokoll til årsmøte 2022 for Norsk Yorkshire Terrier klubb Org.nr: 997461614 Årsmøtet ble gjennomført 21 …

Legg igjen en kommentar