Referat styremøte 17.03.20

Referat fra styremøte i NYTK
Møtedato: 17.03.20
Nettmøte Ingrid Helene Østvold, Elisabeth Wiik Enger, Jeanette Bruserud, Lena Lystrup, Thomas Andresen, Veli Orre, Liv Frost – Nordhagen
Referent: Ingrid Helene Østvold

——————————

Saksliste:

Sak 1: Avlssperre
Sak 2: Avlyse årsmøte og rasespesial
Sak 3: Retningslinjer Sunnhetsutvalget
Sak 4: NYTK kontoutskrifter
Sak 5: Brev Levershunt
Sak 6: Interhome – rabatt
Sak 7: Vervekampanje i april

——————————-

Styret ble enige om:

Sak 1: NYTK har mottatt avlssperre på 1 hund. Dette ligger også inne i DogWeb så erklæringen arkiveres.

Sak 2: På bakgrunn av skjerpende restriksjoner fra regjeringen og helsemyndighetene må
 vi dessverre på nåværende tidspunkt avlyse årets årsmøte og rasespesial. NYTK har fått informasjon fra NKK om hvilke muligheter vi har for hva vi gjør videre. Styret har blitt enige om å se an situasjonen fortløpende og kommer ut med informasjon så fort vi vet noe mer.
Ang rasespesialen så ønsker vi se på muligheten å bruke en norsk dommer i år.

 Sak 3: Retningslinjer for Sunnhetsutvalget i Norsk Yorkshire Terrier Klubb.
Sunnhetsutvalget er sammensatt av personer med kompetanse og praktisk kunnskap om avl og oppdrett. Styret bruker Sunnhetsutvalget til å forberede saker som gjelder hundens helse, sunnhet og eventuelle tiltak. Sunnhetsutvalget kan også selv reise saker og komme med råd til styret.

Sunnhetsutvalget vurderer problemstillinger enten innsendt av styret, medlemmer eller som de tar opp selv. Utvalget sender deretter vurderingen til styret i Norsk Yorkshire Terrier klubb som styrebehandler anbefalingen og beslutter eventuelle tiltak. Sunnhetsutvalget har ingen avgjørelsesmyndighet.
Sunnhetsutvalget skal også ta hensyn til NKKS etiske grunnregler for avl og oppdrett og RAS og sørge for at rådene det gir ikke er i strid med dette.

Hensikten med et Sunnhetsutvalg er å ha et særlig blikk på utviklingen av rasen og hvordan vi kan holde ønsket kurs. Norsk Yorkshire Terrier klubb har ingen ønsker om å detaljstyre den enkelte oppdretter, men ser et behov for å bevisstgjøre oppdretterne når det gjelder retning i avlsarbeidet. Norsk Yorkshire Terrier klubb ansvar i raseforvaltningen er å sørge for at Norsk Yorkshire Terrier klubb fortsetter å være funksjonelt friske hunder med rasetypisk gemytt.

Sak 4: Styret i NYTK legger frem kontoutskrifter for 2019. Det har vært spørsmål rundt klubbens økonomi og vi er ikke pliktig til å legge frem dokumentasjon. Flere har spurt så vi har lagt det ut slik at man kan få et innblikk i at penger i klubben ikke blir misbrukt på noen måte.
Det har kommet spørsmål på hvorfor det ikke står vedtak på dekket utgift på enten reise eller opphold for kursholdere på f.eks pelsstellkurs. Vi har hatt det slik at man har fått dekt noe de siste årene, da enten reise eller opphold. Klubben har dekt det rimeligste.
NYTK har alltid hold pelsstell kurs i forbindelse med NKK utstillinger helt tilbake fra 2013.
Alle verv i raseklubben er frivillig arbeid og man har ikke «flust» av helger å ta av så for å ta 2 ting samtidig så har vi alltid gjort det slik. Det er kun de siste årene man har fått dekt noe av utgiftene for å holde et kurs.
Flere oppdrettere/medlemmer i NYTK har hjulpet til på èn eller annen måte og får dermed tilbake fra klubben f.eks avlsrådkurs, reise eller opphold.

Sak 5: Sunnhetsutvalget i NYTK har utarbeidet et informasjonsskriv som er sendt til 4 oppdrettere av Yorkshire terrier som har avkom som har utviklet levershunt. Informasjonsskrivene er arkivert.

Sak 6: Norsk Pomeranian klubb har inkludert NYTK i et samarbeidstilbud med Interhome med rabatterte priser ved leie av feriehus der man kan ha med hund.
Informasjon blir gitt i medlemsblad og Facebook.

Sak 7: NYTK vil ha en vervekampanje til nye medlemmer i april. Verv en venn eller oppdretterverving til 370,- i året.

Sted.: Fenstad
Dato: 17.03.20
Referent: Ingrid Helene Østvold

Om NYTK

Se også

Innkallings NYTK årsmøte 2023

Velkommen til årsmøte i NYTK! Alle medlemmer som har betalt kontingent for 2023 innen 3 …

Legg igjen en kommentar