Referat styremøte 15.10.20

Referat fra styremøte i NYTK
Møtedato: 15.10.20
Nettmøte Ingrid Helene Østvold, Elisabeth Wiik Enger, Jeanette Bruserud, Lena Lystrup Thomas Andersen, Liv Frost-Nordhagen
Ikke tilstede: Veli Orre
Referent: Ingrid Helene Østvold

——————————

Saksliste:

Sak 1: Kalender 2021
Sak 2: Årsmøte 2021
Sak 3: Kurs Skien
Sak 4: Mestvinner lister 2020
Sak 5: Forespørsel fra medlem ang PL test
Sak 6: Endre ordlyd i lovene fra NKK
Sak 7: Avlsperre på hannhund
Sak 8:  Informasjon ang kjopehund.no
Sak : Dommerelevstatus

——————————-

Styret ble enige om:

Sak 1: Det har kommet inn mange bilder til kalender 2021. Vi ble enige om at kalenderen skal koste 300,- inkl frakt og vi vil legge ut forhåndsbestilling før kalenderen går i trykk.

Sak 2: Styret er enig om å holde årsmøte 7 mars 2021 i forbindelse med rasespesialen.
Mtp Covid-19 så vil vi også undersøke norske dommere i tilfelle situasjonen er slik når den tid kommer at dommer fra utlandet ikke kan komme.

Sak 3: Det er ønske om kurs i Skien. Vil se på muligheten om det kan bli gjennomført et kurs før jul eller på nyåret.

Sak 4: Mestvinnerlister 2020. Det ble lagt ut høring ang mestvinnerlister 2020. Det kom inn 12 enstemmige om at man beholder mestvinnerlister for 2020.
Vinnere vil bli publisert på nyåret og bemerkelse vil blir gitt på årsmøte 2021.

Sak 5: Det har kommet inn søknad fra oppdretter som står på Kenneloversikten om tispe som er PL testet ved 12 måneders alder. Resultatet ligger inne i dogweb.
Tispe har fått løpetid og skal parres.
Ordlyden i NYTK’s avlsanbefalning lyder som følger 5) Avlsdyr født etter 01.01.16 skal testes for Patellaluksasjon (PL) tidligst v/ 15 mnd alder og senest før de benyttes i avl.
Resultatet skal registreres i DogWed.

Styret ble enige om å gi dispensasjon til oppdretter med å benytte tispe i avl siden søknad er sendt og ikke måtte ta ny test etter 15 mnd.
NKK har 12 mnd som minste oppnådde alder før testen tas.

Sak 6: NYTK har mottatt en henvendelse fra NKK om å endre ordlyd i noen av lovene.
PDF fil her fra NKK v/Hilde Engeland med justeringer som må endres på.
PDF fil her som skal godkjennes av Hovedstyret til NKK i november.

Sak 7: NYTK har mottatt avlssperre på 1 hund. Dette ligger også inne i DogWeb så erklæringen arkiveres.

Sak 8: NYTK har fått tilbakemelding fra NKK at ved registrering av valper til salgs på kjopehund.no så må oppdretter krysse av for at de følger raseklubbens
retningslinjer og anbefaling for avl.
Det vil si at denne avkryssingen er en egenerklæring oppdretter selv må stå inne for.
Om man skal annonsere valpekulll via NKK’s kjopehund.no så må man følge de samme retningslinjer som NYTK har for å stå på NYTK’s Kenneloversikt.
Hvis ikke raseklubbens retningslinjer og anbefaling blir fulgt så blir kullet fjernet fra kjopehund.no
Dette ser Styret i NYTK som positivt og dermed håper vi i den forbindelse at flere oppdrettere ønsker å stå på NYTK’s Kenneloversikt over oppdrettere.

Sak 9: NYTK mottok henvendelse fra DUK om at Linda Kjeksrud søker dommerelevstatus på Yorkshire terrier. NYTK stiller seg positiv til dette.

Sted.: Fenstad
Dato: 15.10.20
Referent: Ingrid Helene Østvold

Logo nr.7

Om NYTK

Se også

Referat styremøte 26.05.22

Referat fra styremøte i NYTK Møtedato: 26.05.22 Nettmøte Ingrid Helene Østvold,  Lena Lystrup, Liv Frost-Nordhagen, …

Legg igjen en kommentar