Referat styremøte 15.03.21

Referat fra styremøte i NYTK
Møtedato: 15.03.21
Nettmøte Ingrid Helene Østvold, Elisabeth Wiik Enger, Jeanette Bruserud, Lena Lystrup, Thomas Andersen, Veli Orre
Ikke til stede: Liv Frost-Nordhagen
Referent: Ingrid Helene Østvold

——————————

Saksliste:

Sak 1: NYTK årsmøte 2021
Sak 2: Online utstilling
Sak 3: Svarbrev til oppdrettere

——————————

Styret ble enige om:

Sak 1: NYTK digitale årsmøte 2021 er avsluttet. Vi har mottatt Excel ark fra digitalearsmoter.no med stemmegivning.
Det var ikke mulig å justere malen for den heldigitale løsningen da årsmøtet ble lagt inn på grunn av oppsettet digitalearsmoter.no har laget. Dette medførte noen unøyaktigheter i den helautomatiske protokollen som gikk ut til dem som har stemt. Det er derfor den (reviderte) protokollen som er NYTKs offisielle protokoll og som legges ut på nytk.no. 

Det ble orientert om utfordringer med malen i teksten som ble lagt ut på nett/i selve årsmøtet, og igjen da den helautomatiske protokollen ble sendt ut elektronisk direkte til de som hadde stemt.

Sak 2: Det har kommet forslag om å gjøre noe aktivitet online slik vi gjorde i fjor med at medlemmer sender inn filmsnutter/bilder eller lignende. Vi ble enige om å finne en dommer som kan gjøre en online bedømming i løpet av påskeuken.

Vi ønsker filmsnutter med triksing som legges ut på NYTK’s facebook side, der den med flest «liker» vil motta en premie.

Sak 3: Styret i NYTK har mottatt en henvendelse fra en gruppe medlemmer. Styret sammenfattet et svarbrev til oppdrettere og Norsk Kennel klubb.

Sted.: Fenstad
Dato: 15.03.21
Referent: Ingrid Helene Østvold

 

Om NYTK

Se også

Referat styremøte 26.05.22

Referat fra styremøte i NYTK Møtedato: 26.05.22 Nettmøte Ingrid Helene Østvold,  Lena Lystrup, Liv Frost-Nordhagen, …

Legg igjen en kommentar