Referat styremøte 14.03.18

Referat fra styremøte i NYTK
Møtedato: 14.03.18
Nettmøte Ingrid Helene Østvold, Karianne Dyrberg, Elisabeth Wiik Enger, Jeanette Bruserud, Lena Lystrup Øygard, Veli Orre, Britt Karen Aas
Referent: Ingrid Helene Østvold

——————————

Saksliste:

Sak 1: Klubbartikler
Sak 2: Kenneloversikten
Sak 3: Matador varsel
Sak 4: Øyelysning varsel
Sak 5: 2. gangs varsel til oppdretter

——————————-

Styret ble enige om:

Sak 1: Det har kommet inn ønske fra medlemmer om flere klubbartikler med logo. Styret har blitt enige om å kjøpe inn powerbank til mobiltelefon og klubbjakker. Klubbartikler ligger for salg på www.nytk.no

Sak 2: Kenneloversikten – Vi skal ha ny høring i sommer og endring på kriteriene i august 2018

Forslag 1

– For å komme med på oversikten så må man for første gang oppnå CK på eget oppdrett som man har i sitt eie og selv har utstilt. (dette er kun gjeldende for første gang)
– Deretter må man har excellent eller CK på hund fra eget oppdrett innen hvert 2. år.
(det anbefales allikevel at man har min. excellent på hund som brukes i avl hos oppdretter.)
– Registrert prdc-PRA test i Dogweb på både tispe og hannhund i avl. Ved bruk av utenlandsk hund som ikke har prdc-PRA resultat registrert eller ønsker å ta prdc-PRA status så må valpene prdc-PRA testes før salg (vi anbefaler at det kan fremlegges attest for patella lukserasjon).
– Oppdretter er medlem av NYTK
– Oppdretter har registrert kennelnavn hos NKK
– Oppdretter bør følge NYTK sin avlsanbefalinger og NKK sine etiske grunnregler for avl og oppdrett og NYTK sin avlstiltak.
– Det er ønskelig at oppdretter har deltatt på NKK’s oppdretterskole eller NYTK’s oppdretterseminar. Oppdretter skal holde seg oppdatert i forhold til NYTK’s avlsanbefalinger.
– Du må ha adresse i Norge.
– Du må selv melde fra om du ønsker å stå på denne listen

Forslag 2

– Excellent på hund som brukes i avl hos oppdretter
– Registrert prdc-PRA test i Dogweb på både tispe og hannhund i avl. Ved bruk av utenlandsk hund som ikke har prdc-PRA resultat registrert eller ønsker å ta prdc-PRA status så må valpene prdc-PRA testes før salg (vi anbefaler at det kan fremlegges attest for patella lukserasjon).
– Oppdretter er medlem av NYTK
– Oppdretter har registrert kennelnavn hos NKK
– Oppdretter bør følge NYTK sin avlsanbefalinger og NKK sine etiske grunnregler for avl og oppdrett og NYTK sin avlstiltak.
– Det er ønskelig at oppdretter har deltatt på NKK’s oppdretterskole eller NYTK’s oppdretterseminar. Oppdretter skal holde seg oppdatert i forhold til NYTK’s avlsanbefalinger.
– Du må ha adresse i Norge.
– Du må selv melde fra om du ønsker å stå på denne listen.

 Sak 3: Matador varsel – 2. gangs varsel er sendt til hannhundeiere mot at hvis det ikke overholdes så sendes det sak til disiplinærkomiteen.

Sak 4: Øyelysning varsel – det ble påvist grå stær ved øyelysning på 2 hunder i vinter. Sendt varsel til hannhundeier  som brukes i avl og til avkom om å øyelyse før avl.

 

Sted.: Fenstad
Dato: 14.03.18
Referent: Ingrid Helene Østvold

 

Om NYTK

Se også

Referat styremøte 26.05.22

Referat fra styremøte i NYTK Møtedato: 26.05.22 Nettmøte Ingrid Helene Østvold,  Lena Lystrup, Liv Frost-Nordhagen, …

Legg igjen en kommentar