Referat styremøte 13.02.15

Referat fra styremøte i NYTK
Møtedato: 13.02.15
Møtested: Fenstad
Tilstede Ingrid Helene Østvold, Anita Villen Lie, Karianne Dyrberg, Helene Søntvedt
Rannveig Løvstad, Veli Orre, Britt Karen Aas
Referent: Ingrid Helene Østvold

——————————

Saksliste:

Sak 1: Koffert med stelleutstyr
Sak 2: Sunnhetsutvalg
Sak 3: Helse Yorkshire Terrier
Sak 4: Regnskap 2014/2015
Sak 5: Handlerseminar 2015
Sak 6: Reklame

——————————-

Styret ble enige om:

Sak 1: NYTK holder pelsstellkurs forskjellige steder i landet. Til disse kursene har det vært brukt privat utstyr. NYTK har fått tilbud fra Hund1 og Diggidog ved kjøp av utstyr hos de så får vi rabatter.
Kofferten vil være med på treff og kurs slik at man kan låne det som er i den.

Sak 2: Da NYTK ikke har avlsråd så ønsker styret å få til et Sunnhetsutvalg i løpet av våren 2015. Tanken er at styret gir Sunnhetsutvalget oppgaver de skal ha årlig som de utarbeider og gir tilbakemelding til styret. Første oppgave blir å ta for seg helseundersøkelse i samarbeid med NVH. Se sak 3.

Sak 3: – NYTK fikk i desember 2014 en sum på 10000,- fra en stiftelse om penger til helseundersøkelse på rasen. De skal også ha en tilbakemelding på hva vi har brukt pengene på. NYTK har tatt kontakt med Norges Veterinær Høyskole ved Frode Lingaas. Det vil bli utført en helseundersøkelse som vil starte høsten 2015.

Sak 4 Styret gikk igjennom i fellesskap regnskapet for 2014 og klargjorde et budsjett for 2015. Dette vil bli fremlagt i årsberetningen.

Sak 5: Etter ønske fra medlemmer så har vi planer om et handler/utstillingspels seminar sommeren 2015. Det blir en egenandel pr. medlem, evt underskudd dekkes av klubben.

Sak 6: Kjøpe inn reklame roll ups. Disse kan vi ha bilder og tekst på og lett å ha med seg på stands/utstilling.

Sted.: Fenstad
Dato: 13.02.15
Referent: Ingrid Helene Østvold

318585_178583268886265_485222270_n

Om NYTK

Se også

Innkallings NYTK årsmøte 2023

Velkommen til årsmøte i NYTK! Alle medlemmer som har betalt kontingent for 2023 innen 3 …

Legg igjen en kommentar