Referat styremøte 12.01.12

Referat fra styremøte i NYTK
Møtedato: 12.01.2012
Møtested: Fenstad
Tilstede Ingrid Helene Østvold, Anita Villen Lie, Helene Søntvedt,
Karianne Dyrberg
Fraværende: Stig-Roger K. Ervik, Ann Sissel Holthe ,Helenè Fridh
Referent: Helene Søntvedt
——————————
Saksliste:
Sak 1: Regnskap 2011/2012
Sak 2: Årsmøte 2012
Sak 3: Styreplasser som skal på valg til årsmøtet i 2012
Sak 4: Endre Anette Jahr’s stillingsbeskrivelse
Sak 5: Anette Jahrs forslag til utfylling av NKKs lovmal/nye lover for NYTK
Sak 6: Anbefalning fra avlsråd
Sak 7: Årets – unghund, debutant, veteran og oppdretter
Sak 8: Evt
——————————-
Styret ble enige om:

Sak 1:
– Styremedlemmer ønsker fremtidig innsikt i økonomien. Kasserer sender ut månedlig info til styremedlemmer om NYTK’s økonomi.
– Går gjennom regnskap for 2011, kasserer skal sammen med revisor sette opp regnskapet
– Budsjett for 2012 blir satt opp

Sak 2:
– Årsmøte for NYTK er 24.03.2012

Sak 3:
– 3 styremedlemmer og 2 vara stiller til gjenvalg til årsmøte 2012.
– Anita Villen Lie, Helene Søntvedt, Stig-Roger K. Ervik , Helenè Fridh og Ann Sissel Holthe

Sak 4:
– Endrer Anette Jahr’s stillingsbeskrivelse fra Rådgiver til Rådgiver-Regler-Organisasjon og NKK representant for NYTK.

Sak 5:
– Vedtar Anette Jahr’s forslag til utfylling av NKK’s lovmal/nye lover for NYTK som skal på avstemming på årsmøtet i 2012.
Anita er Anettes kontaktperson fra styret i videre arbeid m de nye lovene.

Sak 6:
– Godkjenner avlsrådet anbefalning til oppdrettere. Dette publiseres på nytk.no og i vår nr av YT-nytt.

Sak 7:
– NYTK ønsker å innføre Årets Debutant, Årets Unghund, Årets Veteran og Årets oppdretter.
– NYTK ønsker forslag av statutter til årsmøtet. Blir dette godkjent av årsmøtet skal dette gjelde fra 01.01.2012.

Sak 8:
– Ønsker å starte med prosjekt videopresentasjon av rasen, ber yorkeiere sende inn filmsnutter om rasen.

Sted.: Fenstad
Dato: 12.01.2012
Referent: Helene Søntvedt

Om Styreleder

Se også

Referat styremøte 26.05.22

Referat fra styremøte i NYTK Møtedato: 26.05.22 Nettmøte Ingrid Helene Østvold,  Lena Lystrup, Liv Frost-Nordhagen, …

Legg igjen en kommentar