Referat styremøte 11.06.20

Referat fra styremøte i NYTK
Møtedato: 11.06.20
Nettmøte Ingrid Helene Østvold, Elisabeth Wiik Enger, Jeanette Bruserud, Lena Lystrup Thomas Andersen, Liv Frost-Nordhagen
Ikke tilstede: Veli Orre
Referent: Ingrid Helene Østvold

——————————

Saksliste:

Sak 1: Tilbakebetaling fra Choice hotel
Sak 2: Godtgjørelse kurs 14.06.20
Sak 3: Kurs Stavanger
Sak 4: Oppdatere «Om styret» på www.nytk.no
Sak 5: Informasjonshefte Yorkshire terrier
Sak 6: E-post valgkomiteen
Sak 7: Kriterier for valpeformidling
Sak 8: Kalender 2021
Sak 9: Vedtak godtgjørelse tidligere kurs
Sak 10: Uttalelser i offentlig media
Sak 11: Høring fullcert ordning

——————————-

Styret ble enige om:

Sak 1: Sendt påminnelse til Choice hotell fra dialog med de tidligere i år der de hadde fakturert NYTK for mye. Får refundert fra Choice hotell med 6 middager de fakturerte for mye i 2019.

Sak 2: Styret er enig om at det blir gitt kjøregodtgjørelse til instruktører i henhold til Statens reiseregulativ i forbindelse med pelsstellkurs søndag 14.06.20

Sak 3: Det er ønske om kurs i Stavanger. Instruktør har mulighet i august. Instruktør får 1200,- for å holde kurs

Sak 4: Siden «om styret» er oppdatert på www.nytk.no

Sak 5: Infoheftet som var ønsket av nye valpekjøpere, eier av Yorkshire terrier og oppdrettere som ble foreslått på oppdretterseminar 2019 er nå ferdig og for salg. Printet 1. opplag på 200 eksemplarer. Selges for 80,- pr stk. (+ frakt)

Sak 6: Medlemmer hadde ønske om at Valgkomiteen har sin egen e-post adresse. E-post adresse for valgkomiteen er valg@nytk.no

Sak 7:Endre kriterier valpeformidling

– Du må som oppdretter være medlem av NYTK

– Du må ha NKK-registrert kennel

– Begge av valpenes foreldre må ha oppnådd excellent på off. utstilling

– Valpene må være forhåndsregistrert i NKK

– Status for prdc-PRA skal være reg. i Dogweb (Bærere skal kun pares med gentestet FRI)

– Status for patella lukserasjon for hunder født etter 01.01.2016 skal være reg. i Dogweb.

NYTK ønsker å bevare rasen ut fra rasestandarden, ivareta utviklingen av fysisk og psykisk sunne hunder.

8: Kalender 2021. Ha innsendelse av bilder i juli/august – avstemming på bilder på FB i september/oktober. Ta forhåndsbestilling på kalender, sjekke pris hos Vistaprint og Fotoknutsen på bestilling.

9: NYTK beklager at det ikke er tatt med vedtak på godtgjørelser i tidligere referat i NYTK. Det er enighet om at de som gjør en frivillighet i klubben får dekt kostnader i henhold til Statens reiseregulativ og dekt de utgifter man har. 

10: Til medlemmer – ytringsfrihet stiller sterkt i offisielle media. NYTK opplever en «stille» protest mot NYTK.

Vi gjør oppmerksom på § 2.1: Medlemmene er forpliktet til å støtte Norsk Yorkshire Terrier Klubb og NKKs virksomhet samt å følge NYTK og NKKS lover og bestemmelser.

Gjentagende negative uttalelser, påstander som ikke medfører riktighet og negativ uttalelser om enkeltpersoner i styret på sosiale medier (FB) så oppleves dette som en motarbeidelse og undergraving av Norsk Yorkshire Terrier Klubb.
Om medlemmer har en tilbakemelding å gi til styret så er det viktig å informere styret direkte.
Styret kan nås på post@nytk.no

11: Høring fullcert ordningen. Pr dags dato 11.06.20 er det  3 stemmer for å fortsette med slik det er i dag og 8 stemmer for ny fullcert ordning. Vi har satt frist for svar den 15.6. NYTK sender svar når vår høringsfrist har gått ut med hva NYTK ønsker i henhold til flertallet.

Sted.: Fenstad
Dato: 11.06.20
Referent: Ingrid Helene Østvold

 

Om NYTK

Se også

Referat styremøte 26.05.22

Referat fra styremøte i NYTK Møtedato: 26.05.22 Nettmøte Ingrid Helene Østvold,  Lena Lystrup, Liv Frost-Nordhagen, …

Legg igjen en kommentar