Referat styremøte 10.08.22

Referat fra styremøte i NYTK
Møtedato: 10.08.22
Nettmøte Ingrid Helene Østvold, Lena Lystrup, Liv Frost-Nordhagen, Thomas Andersen, Franziska Walter, Blanka Nyrønning-Jarowicz, Elisabeth Wiik Enger
Referent: Ingrid Helene Østvold

——————————

Saksliste:

  • Intro dommerkurs ettersøk
  • Refleksvester Distrikskontakter
  • Tilbakemelding fra valpekjøpere
  • Sak til RS
  • RAS

Sak 10/2022: NYTK har fått spørsmål om å være deltager ansvarlig for intro dommerkurs i ettersøk. Etter samtale med Roger Åsheim så er dette er kurs vi ser oss positive til å holde da det sjelden arrangeres.
Kursdato 30.08.22

Sak 11/2022 Det er ønske fra Distrikskontakter om å få laget refleksvest som kan brukes på tur/treff. Ingrid Helene Østvold har maskin som kan trykke tekst/logo på refleksvest.

Sak 12/2022 NYTK får tilbakemelding om oppdrettere på Kenneloversikten som ikke svarer på e-poster, telefoner og at det tas depositum på valper som ikke er født.
Vi anbefaler oppdrettere å ta en kikk i spam/søppelfilter i mailen sin. Vi anbefaler at det ikke tas depositum på valp før etter kullet er født.

Sak 13/2022 FORSLAG TIL NKKS REPRESENTANTSKAPSMØTE 2022 OM UTVIDET REGISTRERING AV UTENLANDSKE HELSETESTRESULTATER

Bakgrunn: Norsk Yorkshire Terrier Klubb (NYTK) fikk godkjent registreringskrav på rasen Yorkshire Terrier fra august 2021 for DNA-tester for prcdPRA.

Det avles stort sett kun på kjent status også internasjonalt på rasen vår. Men at de enkelte utenlandske oppdretterne tar ansvar er ikke ensbetydende med at de kan registrere resultatene i sine respektive kennelklubbers helseregistre. Der går utviklingen mye tregere.

Norske oppdrettere av rasen Yorkshire Terrier benytter relativt ofte utenlandske hunder, særlig svenske hunder. SKK tillater for eksempel ikke registrering av DNA-test resultater for prdcPRA på rasen vår.

NYTK ønsker en endring i NKKs registreringsregler som muliggjør registrering av testresultater for PrcdPRA i NKK for utenlandske hunder, selv om den utenlandske kennelklubben ikke registrerer resultatet i sine egne registre.

Hvis vi skal vente på at andre kennelklubber etablerer registreringsordninger for vår rase kan vi måtte vente lenge. Og i mellomtiden må norske oppdrettere betale og administrere DNA-tester på avkom, til tross for at det utenlandske foreldredyret allerede er testet ved et laboratorium som NKK ellers godkjenner for testing av norske hunder.

NYTK forstår ikke hvorfor NKK må være så tilbakeholdne med å registrere utenlandske hunders helseresultater, når disse benyttes i avl av norske oppdrettere.

Dagens ordning bidrar de facto til å innsnevre bruken av utenlandske hunder, noe som er svært uheldig med tanke på genetisk variasjon på sikt. Vi bør i stedet aktivt arbeide for å hindre at høyt meritterte «innlandske» hannhunder ikke brukes mer enn nødvendig, blant annet ved å ha færrest mulige praktiske og økonomiske ulemper knyttet til bruk av utenlandsk hannhund på norske tisper.

At utenlandske hunders dna-testresultat eventuelt kan registreres som «kjent status» er ikke godt nok i denne sammenhengen, så lenge det ikke kan registreres i NKK hva resultatet av testen er, og så lenge avkommene ikke kan gis systemgenerert fri-status også i slike situasjoner.

NYTK går ut fra at en tilsvarende problematikk gjør seg gjeldende for også øvrige raser og fremmer derfor følgende generelle forslag, som dermed dekker alle DNA-tester for alle raser:

Forslag: NKKs Hovedstyre endrer registreringsreglene for registrering av DNA-tester slik at DNA-testresultater for utenlandske (ikke-importerte) foreldredyr som er testet ved NKK-godkjente laboratorier registreres på lik linje med norskregistrerte/norskimporterte foreldredyr. Avkom etter slike kombinasjoner gis dermed status systemregistrert fri når begge foreldredyr er testet fri, på samme måte som når begge foreldredyr er registrerte i NKK.

Sak 14/2022 NYTK har sendt inn revidert utgave kan hende man må endre RAS igjen ved senere tidspunkt når NKK har kommet fram til hvilken form og struktur den nye RAS skal ha.

 

Sted.: Fenstad
Dato: 10.08.22
Referent: Ingrid Helene Østvold

Om NYTK

Se også

Protokoll NYTK’s årsmøte 21.05.22

Protokoll til årsmøte 2022 for Norsk Yorkshire Terrier klubb Org.nr: 997461614 Årsmøtet ble gjennomført 21 …

Legg igjen en kommentar