Referat styremøte 10.05.17

Referat fra styremøte i NYTK
Møtedato: 10.05.17
Nettmøte Ingrid Helene Østvold, Anita Villen Lie, Karianne Dyrberg,
Elisabeth Wiik, Enger Rannveig Løvstad, Veli Orre, Britt Karen Aas
Referent: Ingrid Helene Østvold

——————————

Saksliste:

Sak 1: Elektroniske kritikker
Sak 2: Dogs4all 2017
Sak 3: Pelsstellkurs Bergen & Stavanger
Sak 4:  Rasespesial, RAS og seminar 2018
Sak 5: Høringsdokument samt svarskjema vedr høring om omorganisering i NKKs disiplinærorganer, saksbehandlingsregler i disiplinærsaker, generelle saksbehandlingsregler og nettvettregler.

——————————-

Styret ble enige om:

Sak 1: NKK ønsker tilbakemelding fra raseklubbene om det skal innføres elektroniske kritikker. Dette er noe styret er positive til. NYTK ga NKK om JA til bruk av elektroniske kritikker.

Sak 2: NYTK skal ha stand på Dogs4all 2017, helgen er 18-19 november.

Sak 3: NYTK vil holde pelsstell kurs i Bergen og Stavanger siste helgen i august 2017.
Kursholdere er Anita Villen Lie og Ingrid Helene Østvold

Sak 4: Styret ønsker tilbakemelding fra utstiller om hvor og når Rasespesialen skal holdes/være.
Vi ønsker tilbakemelding innen 1 september og 1 oktober på komite til Rasespesialen, RAS og Seminar 2018.
Se vedlagt link for info http://www.nytk.no/vi-trenger-din-hjelp-seminar-rasespesialen-ras/
Sak 5: Høringsdokument samt svarskjema vedr høring om omorganisering i NKKs disiplinærorganer, saksbehandlingsregler i disiplinærsaker, generelle saksbehandlingsregler og nettvettregler.
Styret tok kontakt med Anette Jahr som hjalp til med svarskjemaet.
se vedlagt pdf fil for NYTK’s svar.
http://www.nytk.no/wp-content/uploads/2017/11/Høringsvar-Lovmal-Forbund-Norsk-Yorkshire-Terrier-Klubb.pdf
http://www.nytk.no/wp-content/uploads/2017/11/Høringsvar-Lovmal-Klubber-Norsk-Yorkshire-Terrier-Klubb.pdf

Sted.: Fenstad
Dato: 10.05.17
Referent: Ingrid Helene Østvold

Logo nr.7

Om NYTK

Se også

Referat styremøte 03.02.22

Referat fra styremøte i NYTK Møtedato: 03.02.22 Nettmøte Ingrid Helene Østvold, Elisabeth Wiik Enger, Lena …

Legg igjen en kommentar