Referat styremøte 05.09.19

Referat fra styremøte i NYTK
Møtedato: 05.09.19
Nettmøte Ingrid Helene Østvold, Elisabeth Wiik Enger, Jeanette Bruserud, Lena Lystrup, Thomas Andresen, Veli Orre, Liv Frost – Nordhagen
Referent: Ingrid Helene Østvold

——————————

Saksliste:

Sak 1: Sunnhetsutvalg
Sak 2: Lagerleie
Sak 3: Momskompensasjon
Sak 4: NKK Representantskapsmøte 2019
Sak 5: Dogs4all

——————————-

Styret ble enige om:

Sak 1: Sunnhetsutvalg

Vara i styret Liv Frost-Nordhagen har tatt initiativ til å danne et Sunnhetsutvalg for NYTK. Styret har forespurt noen medlemmer som er oppdrettere og annonsert i medlemsbladet om noen ønsker å bli med. NYTK venter på tilbakemelding fra de forespurte.

Sak 2: Har innhentet tilbud om lagerleie på 5000,- i året, men det ser ut til at vi ikke trenger å benytte oss av leid lager. Styreleder kommer med tilbakemelding på dette senere om det er nødvendig.

Sak 3: NYTK har sendt inn momskompensasjon for 2018 til NKK. Dette har blitt godkjent.

Sak 4: Ingen av styrets medlemmer har mulighet å delta på årets RS for NKK. Norsk Chihuahua klubb representerer NYTK på RS 2019 og har fått vår fullmakt.

Sak 5: NYTK deltar på Dogs4all for 10. gang. Pga tidligere utgifter på bl.a inngang for de som hjelper til på stand så må man i år hjelpe til 2 dager for at NYTK betaler inngang.
NYTK deltar på raseparade begge dager.
Det vil bli eget lotteri på stand.

 

Sted.: Fenstad
Dato: 05.09.19
Referent: Ingrid Helene Østvold

Om NYTK

Se også

Referat styremøte 26.05.22

Referat fra styremøte i NYTK Møtedato: 26.05.22 Nettmøte Ingrid Helene Østvold,  Lena Lystrup, Liv Frost-Nordhagen, …

Legg igjen en kommentar