Referat styremøte 04.11.12

Referat fra styremøte i NYTK
Møtedato: 04.11.2012
Møtested: Oslo
Tilstede Ingrid Helene Østvold, Anita Villen Lie, Karianne Dyrberg, Ann Sissel Holthe,
Fraværende: Stig-Roger K. Ervik, Helene Søntvedt ,Helenè Fridh
Referent: Karianne Dyrberg
——————————
Saksliste:
Sak 1: Informasjon om utstillinger i 2013/2014
Sak 2: Redusere antall utstillinger
Sak 3: Opptrykk av tidligere utgitte YT-nytt
Sak 4: Innkjøp av rekvisita til stand/utstillinger
Sak 5: Rasespesifikke avlsanbefalinger
Sak 6: Undersøkelser

——————————-
Styret ble enige om:

Sak 1: Utstillingskomiteen i NYTK har hatt møte med NSTK ang samarbeidende utstilling på Gaalaasbanen 25-26 mai 2013. Alt går som planlagt og på nyåret vil man gå til innkjøp av rosetter, premier etc til det som trengs for å arrangere utstillingen.
NYTK/NSTK ble enige om også en samarbeidende utstilling samme helg i 2014.

Sak 2: NKK har sendt ut signaler om at enkelte raseklubber har for mange utstillinger i forhold til antall deltakende hunder. Raseklubbene får da ansvar å minske antall utstillinger. NYTK vil fra 2014 fordele utstillinger over hele landet slik at det blir mer jevnt fordelt. Dvs at enkelte utstillinger må man takke nei til.

Sak 3: Pga økende medlemsantall og at tidligere YT-nytt ligger for salg så er nr 01/2012 utsolgt. Styret vedtar å trykke et opplagg på 20 ekstra blader av dette nummeret, samtidig som julenummeret av YT-nytt blir trykket.

Sak 4: Styret vedtar å kjøpe rød løper som skal brukes i forbindelse med stand på Dgos4all og
på utstillinger. Det skal også kjøpes annen rekvisita som trengs som skal brukes på forskjellige arrangementer.
NYTK har fått 1 barbord, 2 barstoler og 1 sammenleggbart bord.

Sak 5: Avlsrådleder Anette Jahr delegeres oppgaven til å utarbeide RAS. Til dette delegeres også myndigheten til å oppnevne en arbeidsgruppe for utarbeidelsen av RAS.
Styret innkaller Avlsrådleder Anette Jahr til møte for å orientere om RAS

Sak 6: I september kjøpte NYTK en nettbasert spørreundersøkelse, her står vi valgfritt til hvor mange spørreundersøkelser man vil ha. På nyåret skal NYTK starte en spørreundersøkelse for å få en tilbakemelding om hva medlemmer og ikke medlemmer syns om NYTK som klubb.

Sted.: Oslo
Dato: 04.11.2012
Referent: Karianne Dyrberg

Om NYTK

Se også

Referat styremøte 26.05.22

Referat fra styremøte i NYTK Møtedato: 26.05.22 Nettmøte Ingrid Helene Østvold,  Lena Lystrup, Liv Frost-Nordhagen, …

Legg igjen en kommentar