Referat styremøte 04.06.15

Referat fra styremøte i NYTK
Møtedato: 04.06.15
Møtested: Fenstad – nettmøte
Tilstede Ingrid Helene Østvold, Anita Villen Lie, Karianne Dyrberg, Silvia M. Sandnes
Rannveig Løvstad, Veli Orre, Britt Karen Aas
Referent: Ingrid Helene Østvold

——————————

Saksliste:

Sak 1: Sunnhetsutvalg
Sak 2: Pelsstellkurs Trondheim juli
Sak 3: Utstillingsseminar juni
Sak 4: Moms kompenasjon
Sak 5: Utstillingskomiteè
Sak 6: Klubbartikler
Sak 7: BSI-rapport
Sak 8: Kenneloversikten
——————————-

Styret ble enige om:

Sak 1: NYTK har fått 3 medlemmer med i Sunnhetsutvalget, Anne-Lise Thorsen, Bente S. Gunnerud, Ylva Eraker Juul. Hovedoppgaven til Sunnhetsutvalget i 2015 blir Helseundersøkelsen for rasen i samarbeid med Norges Veterinær Høyskole.

Sak 2: NYTK vil holde pelsstell kurs i Trondheim 05.07 . Kursholdere er Inger Storstad og Ingrid Helene Østvold

Sak 3: 14 påmeldte til utstillingsseminar i juni. NYTK får besøk fra Olga Bulavskaya

Sak 4: NYTK har sendt inn momskompensasjon for 2014 til NKK. Dette har blitt godkjent.

Sak 5: NYTK’s utstillingskomiteè har nytt medlem, Inger Storstad.

Sak 6: NYTK har nå paraplyer, 32 GB minnebrikker og handlenett med logo for salg.

Sak 7: BSI, Breed Specific Instructions, ble innført høsten 2014 og har siden vært obligatorisk ved NKK’s Internasjonale utstillinger. I rapporten NYTK har mottatt fra NKK så har vi fått tilbakemelding på tilfeller av lite/rette bryst, svake underkjever og enkelte hunder er overvinklet.

Sak 8: Styret ble enige om å endre kriteriet på Kenneloversikten fra «CK på eget oppdrett de siste 3 år» til «CK på eget oppdrett de siste 5 år»

Sted.: Fenstad
Dato: 04.07.15
Referent: Ingrid Helene Østvold

Logo nr.7

Om NYTK

Se også

Referat styremøte 26.05.22

Referat fra styremøte i NYTK Møtedato: 26.05.22 Nettmøte Ingrid Helene Østvold,  Lena Lystrup, Liv Frost-Nordhagen, …

Legg igjen en kommentar