Referat styremøte 03.08.16

Referat fra styremøte i NYTK
Møtedato: 03.08.16
Nettmøte Ingrid Helene Østvold, Anita Villen Lie, Karianne Dyrberg,
Silvia M. Sandnes, Rannveig Løvstad, Veli Orre, Britt Karen Aas
Referent: Ingrid Helene Østvold

——————————

Saksliste:

Sak 1: Høring Kenneloversikten
Sak 2: Dogs4all
Sak 3: Pelsstellkurs Hamar
Sak 4: Dommer rasespesialen 2016, flytting av utstilling
Sak 5: Kortsnutede hunder
Sak 6: Forslag til valg RS 2016
Sak 7: Nordiske utstillinger
——————————-

Styret ble enige om:

Sak 1: Styret la ut forslag i juni 2016 om endringer av kriteriene for å stå på Kenneloversikten. NYTK fikk inn mange forslag og også forslag på endringer som burde være med.
Vi har tatt alle forslag til etterretning og la ut endelige endringer 3. august som trer i kraft fra 08.08.16.
Helse er satt i fokus. Det vil bli en prøveperiode på 2 år.

Sak 2: NYTK skal ha stand på Dogs4all 2016, helgen er 19-20 november.

Sak 3: NYTK vil holde pelsstell kurs på Hamar 04.09.16 . Kursholdere er Inger Storstad og Ingrid Helene Østvold

Sak 4: Styret har blitt enig om å invitere dommer Helge Kvivesen for NYTK’s Rasespesial 2017. Utstillingen var opprinnelig planlagt til august 2017 men på grunn av NKK’s usikkerhet med om det blir NKKHamar eller NKK Lillehammer så har vi valgt å flytte dato for arrangementet. Rasespesialen 2017 blir 03.06.17 på Østlandet nær Gardermoen.

Sak 5: NYKT fikk henvendelse fra helseavdelingen til NKK angående brachycephale hunderaser. Det hadde allerede blitt avholdt et informasjonsmøte for andre kortsnutede raser. På dette møtet ble de enige om å innkalle øvrige raser som kan ha problemer med luftveiene. NYTK ble invitert da rasen oppfattes som bygningsmessig svært lik raser som er ført opp i BSI (Breed Specific Instructions) med slike utfordringer. På møtet ble det diskutert å opprette en norsk gruppe for helse og velferd hos kortsnutede raser.

Hver klubb inviteres til å oppnevne 1 person til den norske gruppa (1 person pr klubb). NYTK har Anette Jahr som representant fra oss. På nåværende tidspunkt har vi ikke tatt stilling til om dette er et problem på rasen som vi må ha med i avlsanbefalninger. Men gruppen vil kunne gi oss tilbakemelding på om vi må iverksette snarlige tiltak. For de aller mest kortsnutede rasene, er det å bremse utviklingen hos moderat kortsnutede raser slik at man får forhindret, evt. reversert, en forkortning av snutene hos disse.

Sak 6: NYTK har sendt inn kandidater til valg på Representantskapsmøte 2016. NYTK foreslår Anette Jahr som leder for Disiplinærkomiteen og Inger Storstad som vara i Appellutvalget.

Sak 7: 17.06.16 fikk alle raseklubber høring på etablering av Nordiske utstillinger fra 2018.
Dette er et utkast som er utarbeidet i Nordisk Kennelunion (NKU). Etableringen vil medføre at det deles ut Nordisk certifikat på disse utstillingene i tillegg til nasjonalt cert (i Norge «stor cert»).

Raseklubber har fått muligheten å gi tilbakemeldinger på høringen. NYTK la ut med kort varsel hva våre utstillere ønsket og vi fikk tilbakemelding på at vi var for endringer.
NYTK har gitt tilbakemelding til NKK at vi støtter vedtaket.

 

Sted.: Fenstad
Dato: 03.08.16
Referent: Ingrid Helene Østvold

Logo nr.7
Logo nr.7

Om NYTK

Se også

Referat styremøte 26.05.22

Referat fra styremøte i NYTK Møtedato: 26.05.22 Nettmøte Ingrid Helene Østvold,  Lena Lystrup, Liv Frost-Nordhagen, …

Legg igjen en kommentar