Referat styremøte 03.05.20

Referat fra styremøte i NYTK
Møtedato: 03.05.20
Nettmøte Ingrid Helene Østvold, Elisabeth Wiik Enger, Jeanette Bruserud, Lena Lystrup, Thomas Andresen, Veli Orre, Liv Frost – Nordhagen
Referent: Ingrid Helene Østvold

——————————

Saksliste:

Sak 1: Avlyse årsmøte og rasespesial
Sak 2: Mestvinner rosetter og pokaler
Sak 3: Valpeformidler
Sak 4: Materialforvalter
Sak 5: Økonomisk støtte til NKK
Sak 6: Mestvinnerlister 2020
Sak 7: Fullcert ordning
Sak 8: Momskompensasjon

——————————

Styret ble enige om:

Sak 1: Avlyse årsmøte og rasespesial for 2020.
Pr 12.03.20 ga NKK informasjon til klubben om at man kan utsette eller avlyse årsmøte for 2020. NYTK har valgt å være avventende før vi har avlyst, men ser at situasjonen fremover ikke har mye endring og vi velger dermed å avlyse årsmøte for 2020.
Styret vil behandle saker som kom inn til årsmøte som kan behandles av styret.
Alle med verv sitter til neste års årsmøte. (dvs alt blir forskyvet til 2021)
For ordens skyld så har NYTK tatt vare på mottatte forhåndsstemmer uåpnet.

Pga liten interesse fra utstillere med spørsmål om evt norske dommere vi skulle invitert til en rasespesial til høsten så avlyser vi årets rasespesial og ser frem mot en rasespesial i 2021.

Sak 2: Mestvinner rosetter og pokaler vil bli sendt ut pr post til vinnere for 2019.

Sak 3: NYTK har fått Annette Skretting til å være valpeformidler for rasen. Kull som blir meldt inn til valpeformidler vil også få lagt ut annonsen på hjemmeside og FB gruppe «Yorkshire Terrier valper til salgs»
Har du et kull du ønsker å få formidlet så ta kontakt med Annette på valp@nytk.no
Følgende kriterier være oppfylte:
– Du må som oppdretter være medlem av NYTK
– Du må ha NKK-registrert kennel
– Begge av valpenes foreldre må ha oppnådd excellent i åpen klasse, eventuelt CK i junior- eller unghundklasse
– Valpene må ha fylt 2 uker ved formidling
– Valpene må være forhåndsregistrert i NKK
– Status for prdc-PRA skal kunne dokumenteres. (Bærere skal kun pares med gentestet FRI)

Sak 4: Det var et ønske fra medlemmer om at NYTK skal ha en materialforvalter. Inger Storstad har takket ja til å være materialforvalter til klubben. Hun vil føre oversikt over klubbens eiendeler og dele med kasserer varebeholdningen.

Sak 5: Mail mottatt fra NKK tirsdag 28.4

«Redningsaksjon for NKK

NKKs formål er ikke økonomisk overskudd. Dette faktum gjør at organisasjonen vår ikke er berettiget til f.eks. kontantstøtteordningen fra regjeringen. Heller ikke lån i banken kan vi få – med samme begrunnelse.
Nå trenger organisasjonen hjelp fra eierne: klubber og forbund. Hjelp i form av lån for å sikre likviditeten til normal drift kan gjenopptas.»

NKK er i en vanskelig situasjon grunnet covid-19. Vi står i stor fare for å miste vår viktigste samfunnsaktør for hunde-norge.
Enstemmig besluttet å låne 20000,- til NKK.
NYTK fortsetter med rimeligere medlemspris ut mai til fordel for NKK.

Sak 6: Mestvinnerlister 2020
Hva gjør vi dersom det ikke er flere utstillinger i 2020? Det har til nå vært 7 utstillinger. Skal de poeng fra disse 7 utstillinger telle med på neste år (2021) og vinnerne blir da med mestvinner 2020/2021.
Styret ble enige om å se ann situasjonen frem til oktober før vi tar en avgjørelse. Om vi velger å «fryse» dagens poeng til neste år så ønsker vi innspill fra medlemmer med hvordan vi kan gjøre denne ordningen.

Sak 7: NKKs Særkomite for utstilling (NSU) angående praktisering av fullcertordningen. Styret legger ut mottatte høring på www.nytk.no der vi ønsker innspill om fullcertordningen innen 15 juni 05.05.20

Sak 8: NYTK søker momskompensasjon som vanlig, hvis det viser seg til høsten at NKK fortsatt står i økonomiske vanskeligheter så vil NYTK donere vår momskompensasjon til NKK.

Sted.: Fenstad
Dato: 03.05.20
Referent: Ingrid Helene Østvold

Om NYTK

Se også

Referat styremøte 26.05.22

Referat fra styremøte i NYTK Møtedato: 26.05.22 Nettmøte Ingrid Helene Østvold,  Lena Lystrup, Liv Frost-Nordhagen, …

Legg igjen en kommentar