Referat styremøte 03.02.22

Referat fra styremøte i NYTK
Møtedato: 03.02.22
Nettmøte Ingrid Helene Østvold, Elisabeth Wiik Enger, Lena Lystrup, Liv Frost-Nordhagen, Thomas Andersen, Franziska Walter
Ikke til stede: Louise Aasen
Referent: Ingrid Helene Østvold

——————————

Saksliste:

Sak 1: Trekker seg fra verv

——————————

Sak 1: Styret har fått tilbakemelding fra styremedlem Louise Aasen om at hun ønsker fra og med 22.01.22 å trekke seg fra sitt verv i NYTK.

Vara Franziska Walter trer frem i vervet styremedlem til årsmøte for NYTK 2022

 

Sted.: Fenstad
Dato: 03.02.22
Referent: Ingrid Helene Østvold

 

Om NYTK

Se også

Referat styremøte 26.05.22

Referat fra styremøte i NYTK Møtedato: 26.05.22 Nettmøte Ingrid Helene Østvold,  Lena Lystrup, Liv Frost-Nordhagen, …

Legg igjen en kommentar