Referat styremøte 02.06.19

Referat fra styremøte i NYTK
Møtedato: 02.06.19
Nettmøte Ingrid Helene Østvold, Elisabeth Wiik Enger, Jeanette Bruserud, Lena Lystrup, Thomas Andresen, Veli Orre, Liv Frost – Nordhagen
Referent: Ingrid Helene Østvold

——————————

Saksliste:

Sak 1: Klasse agility
Sak 2: Lagerleie
Sak 3: Informasjon om øyelysning
Sak 5: Format medlemsblad
Sak 6: Helse – epilepsi

——————————-

Styret ble enige om:

Sak 1: NYTK har mottatt henvendelse fra medlem Renate Kvilten om at NYTK sender inn henvendsel på høring ang endring på klasser i agility. NYTK ønsker klasse XS for agility og hopp.

Sak 2: Styreleder skal flytte og lurer på muligheten for å sjekke leie av lager for klubbens eiendeler. Klubbens eiendeler er oppbevart på styreleders garasje, men vet ikke om ny enebolig har samme type oppbevaringsplass. Sjekker priser på leie av lager.

Sak 3: Informasjon om øyelysning PHTVL/PHPV sendes til eier av hanhund Yorkshire terrier som har fått påvist grad 1 som er registrert i DogWeb
PHTVL/PHPV er en medfødt øyesykdom som medfører at blodkarene rundt linsen i fosterstadiet er unormalt kraftige og blodkarene tilbakedannes ikke fullstendig hos valpen. Dette resulterer i forandringer i bakre del av linsen. Disse forandringene graderes fra 1 til 6 etter hvor store forandringene er. Grad 1 er små flekker på bakre linse som ikke forstyrrer hundens syn. Grad 2-6 er større forandringer som fører til nedsatt syn eller blindhet. Ved store forandringer kan det utvikles katarakt.

Arvelighet
PHTVL/PHPV er en arvelig sykdom, som sannsynligvis er dominant med vekslende gjennomslagskraft.
Sykdommen vil alltid være til stede i begge øyne, men ikke alltid i samme grad.

Bekjempelse
Avlshunder bør undersøkes av spesialist før de taes i bruk.
Valper kan undersøkes i en alder av 6-10 uker.
PHTVL/PHPV grad 1 aksepteres i paring med hund uten øyeforandringer.
PHTVL/PHPV grad 2-6 aksepteres ikke til bruk i avl.

Sak 4: Første utgave av medlemsblad i A4 format kostet mer enn forventet. Vi må gå ned i antall sider for A4 format på blad. 2 neste utgaver kommer dermed ut i A5 format som tidligere. Har innhentet priser fra andre trykkerier men ingen matcher pristilbudet vi får hos Allkopi Gardermoen.
Vi må legge med i budsjett 2020 om vi skal ha A4 eller A5 format mtp utgifter på et større format blad men med færre sider.

Sak 5: Fra referat 09.04.19 så har 6 hunder med stamtavle som har fått påvist og noen har samme type anfall og er under utredning for epilepsi. Ingen av eierne har benyttet seg av tilbudet om å DNA teste hundene for epilepsi. Èn hund har fått påvist diagnosen og har blitt bedre med medisinering.
De andre hundene har blitt bedre med fòrendring eller medisinering.
Tilbudet står åpent om DNA testing om de skulle ønske det.

Sted.: Fenstad
Dato: 02.06.19
Referent: Ingrid Helene Østvold

 

Om NYTK

Se også

Referat styremøte 26.05.22

Referat fra styremøte i NYTK Møtedato: 26.05.22 Nettmøte Ingrid Helene Østvold,  Lena Lystrup, Liv Frost-Nordhagen, …

Legg igjen en kommentar