Referat styremøte 01.06.21

Referat fra styremøte i NYTK
Møtedato: 01.06.21
Nettmøte Ingrid Helene Østvold, Lena Lystrup, Liv Frost-Nordhagen, Thomas Andersen, Franziska Walter, Louise Aasen
Ikke til stede: Elisabeth Wiik Enger – gitt ok på saker
Referent: Ingrid Helene Østvold

——————————

Saksliste:

Sak 1: Vararevisor
Sak 2: Momskompensasjon
Sak 3: Infohefter
Sak 4: Avlsrådkurs -Sunnhetsutvalg/styret
Sak 5: Søknad godkjent sentral registrering kjent status PL og Prdc PRA
Sak 6: Webinar veiledning PL og prdc-PRA
Sak 7: Kenneloversikten
Sak 8: Kalender 2021
Sak 9: Sunnhetsutvalget har sendt forespørsel om veiledende pris på hjemmesiden
Sak 10: Pelstellkurs til høsten
Sak 11: Forsikringssum hos Agria
——————————

Styret ble enige om:

Sak 1: Det ble valgt ny vararevisor Kim Lohne på ekstra ordinært årsmøte. Han sitter som vararevisor og står på valg igjen ved neste årsmøte.

Sak 2: NYTK har sender inn momskompensasjon for 2020 til NKK.

Sak 3: Infoheftene har vært godt tatt imot. Vi bestiller flere, mange oppdrettere benytter seg av disse heftene og sender de med sine valpekjøpere.

Sak 4: NYTK har mottatt invitasjon fra NKK om Avlsrådkurs i 2022. NYTK Sunnhetsutvalg og styret er invitert til å delta. Påmelding er senere.

Sak 5: NYTK har mottatt fra Norsk Kennel klub’s Hovedstyre / Sunnhetsutvalg svar på kjent status på PL og prdc-PRA som registreringsvilkår. Dette vil gjelde for parringer som er gjort etter 01.08.2021
(se vedlagt brev mottatt fra Norsk Kennel klub’s Hovedstyre / Sunnhetsutvalg)
En kjent status på PL og prdc-PRA som registreringsvilkår vil si at hunder i avl må ha dette registrert i Dogweb for å kunne registrere valper av rasen Yorkshire Terrier.
En kjent status betyr at ingen dyr skal ut av avl unntagen hunder med grad 3 av patella luksasjon da de får automatisk avlssperre av NKK.
Det er allikevel ikke anbefalt å overstige grad 2 sammenlagt på patella luksasjon i avl.
En prdc-PRA bærer eller affisert skal parres med en prdc-PRA fri.
Det blir gitt informasjon om dette på hjemmesiden, FB og medlemsblad.

Sak 6: I forbindelse med ny registreringer av PL og prdc-PRA så vil vi holde et informasjons og veilednings webinar via Zoom tirsdag 22 juni kl 1900-2100
Informasjon blir lagt ut på hjemmesiden for påmelding.

Sak 7: Kenneloversikten – Med bakgrunn på helsekrav på patella lukserasjon og prdc-PRA status for registrering av valper og Covid-19 som gjør det vanskelig for mange å kunne delta på utstillinger så endres kriteriene frem til 31.12.22.
Det anbefales at man har utstillingsresultater å vise til og vi anbefaler deg som oppdretter å ha i bakhodet at det kommer kriterier på dette fra og med 31.12.22.
Raseklubben henviser alltid potensielle valpkjøpere og interesserte i rasen til Kenneloversikten.
Styret i NYTK ønsker alle velkommen til å være med på Kenneloversikten.

Nye kriterier fra 01.08.21
–  Oppdretter må være medlem av NYTK
– Oppdretter må ha registrert kennelnavn hos NKK
– Oppdretter skal følge NYTKs avlsanbefalinger og NKKs Etiske grunnregler for avl og oppdrett og NKKs Avlsstrategi.
– Det er ønskelig at oppdretter har deltatt på NKK’s oppdretterskole eller NYTK’s oppdretterseminar.
– Oppdretter skal holde seg oppdatert i forhold til NYTK’s avlsanbefalinger.
– Oppdretter må ha adresse i Norge.
– Ved brudd på vilkårene for å stå på kenneloversikten fjernes oppdretter i inntil 6 mndr, eller til vilkårene er oppfylte.
– Ved disiplinærreaksjon fra NKK som følge av brudd på NKKs regler knyttet til avl/oppdrett/registrering fjernes oppdretter fra NYTKs kenneloversikt i den perioden oppdretter er underlagt reaksjon fra NKK.

Om du ønsker å stå på kenneloversikten så send inn navn, kennelnavn, telefonnummer,
e-post, bosted, hjemmeside til post@nytk.no så legger vi deg til. 

Sak 8: Vi har et fåtall kalendere igjen, sender de siste ut til nye medlemmer i mai som velkommen til NYTK

Sak 9: Styret i NYTK mottok 24.05.21 henvendelse fra NYTK SU
««Prisen på valp fra oppdrettere som står på Kenneloversikten har fulgt raseklubbens anbefaling for avl, 18000-20000,-

Priser kan også ligge på 15-18000,-. Selges den billigere så må man spørre om hvorfor.»

Den veiledende prisen blir helt feil da det er ingen Nkk registrert York uten feil som selges for 18.000-20.000 nå.

Kr 25.000-28.000 blir mer riktig ifh til markedsprisen idag. (valper m/en eller flere defekt selges rimeligere)

Vi gjør oppmerksom på at dette bare er veiledende pris i Nytk. Oppdrettere må selv bestemme ut ifra helse, utstillinger, titler mm.

Slik det står skrevet idag virker det som vi er en stor del oppdrettere på rasen som «utnytter den store etterspørselen under pandemien», men alle kostnader har økt (forsikring, NKK (utstilling, registreringer) veterinærkostnader, priser på fòr og utstyr og parringsavgiften.

På vegne av Sunnhetsutvalget

Nina
Alina
Liv»

Styret i NYTK er enige om å gjøre denne endringen. Hjemmesiden oppdateres.

Sak 10: Louise sjekker ut lokale i Skien/Porsgrunn omegn for å holde pelsstellkurs til høsten.
Det er etterspurt kurs i Stavanger. Ingrid Helene Østvold skal dit i august og legger ut informasjon om dette på hjemmesiden. Kursholder honoreres.

Sak 11: NYTK SU har vært i kontakt med Agria. Fra 01.04. I år er forsikringssummen (grunnbeløpet) økt til kr 25.000 på Yorkhire Terrier. Det  må vises dokumentasjon på at det er betalt 25.000 eller mer sammen med vet.attest. Dette gjelder kun nyregistrerte hunder. De ser at prisene stadig øker og vil mest sannsynlig gå igjennom prisene på nytt neste år.

Sted.: Fenstad
Dato: 01.06.21
Referent: Ingrid Helene Østvold

Logo nr.7

Om NYTK

Se også

Referat styremøte 18.03.21

Referat fra styremøte i NYTK Møtedato: 18.03.21 Nettmøte Ingrid Helene Østvold, Elisabeth Wiik Enger, Liv …

Legg igjen en kommentar