Referat fra styremøte 07.12.18

Referat fra styremøte i NYTK
Møtedato: 07.12.18
Nettmøte Ingrid Helene Østvold, Karianne Dyrberg, Elisabeth Wiik Enger, Jeanette Bruserud, Lena Lystrup Øygard, Veli Orre, Britt Karen Aas
Referent: Ingrid Helene Østvold

——————————

Saksliste:

Sak 1: Oppdretterseminar
Sak 2: Årsmøte 2019
Sak 3: Rasespesialen 2020
Sak 4: Fotovegg

——————————-

Styret ble enige om:

Sak 1: Oppdretterseminar i forbindelse med årsmøte 2019. Sendt invitasjon til Henrik Johansson og Helge Kvivesen til å holde foredrag. De har takket ja.
Vi skal prøve å få opptak av seminaret slik at vi kan legge ut seminaret online slik at man kan kjøpe fil som kan sendes.

Sak 2: I år skal det velges Leder, 2 styremedlemmer + 1 vara til styret:

Leder til styret for 2 år
Styremedlem nr 2 for 2 år
Styremedlem nr 3 for 2 år

Vara nr 1 for 2 år

I valgkomiteèn skal det velges 1 medlem

Medlem nr 2 for 2 år

Revisor for 2 år
Vararevisor for 2 år

Sak 3: Rasespesialen 2020, NYTK har blitt kontaktet av Norsk Pomeranian klubb og Norsk Malteser klubb til å arrangere rasespesial i forbindelse med deres dobbelt utstilling i pinsen 2020. NYTK har takket ja og vil arrangere sin rasespesial mandag 01.06.2020

Sak 4: NYTK ønsker å bestille fotovegg med klubbens logo til å bruke på rasespesial, Dogs4all og ved andre evt arrangementer som medlemmer/utstillere kan bruke til å ta bilder ved. Har innhentet pris på roll up til 150 x 200 cm koster kr. 1.590,- (Alle priser er oppgitt eks. mva., frakt og adm.gebyr fra trykklar PDF-fil.

Sted.: Fenstad
Dato: 07.12.18
Referent: Ingrid Helene Østvold

Om NYTK

Se også

Referat styremøte 26.05.22

Referat fra styremøte i NYTK Møtedato: 26.05.22 Nettmøte Ingrid Helene Østvold,  Lena Lystrup, Liv Frost-Nordhagen, …

Legg igjen en kommentar