Referat fra ekstraordinært årsmøte i NYTK 11.09.11

Foto: Ann Sissel Holthe

Antall oppmøtte var 25 medlemmer i NYTK.

Linda Pettersen åpnet møtet med å ønske velkommen, og fortelle om hva interimstyret har jobbet med i den perioden de har vært innsatt.
Det ble valgt referent, 2 til å underskrive protokoll, tellekorps og ordstyrer.Deretter ble valget gjennomført, og de fremmøtte som ikke hadde forhåndsstemt fikk stemme.

Det nye valgte styret for NYTK ble

Styreleder Ingrid Helene Østvold
Nestleder Anita Villen Lie
Styremedlem Karianne Dyrberg
Styremedlem Helene Søntvedt
Styremedlem Stig-Roger Kechagias Ervik

Vara Ann Sissel Holthe
Vara Helenè Fridh

Valgkomiteè

Leder Nils Bergseng
Medlem Anne Marit Watterud
Medlem Anne-Lise Thorsen

Vara Christin Thorsen

2 styremedlemmer og valgkomiteè skal på nyvalg i april 2012.
Etter valget ble det servert kaffe og kaker, og lotteri med inntekt til klubben ble gjennomført.

Årsmøtet ble hevet.

Ny logo for NYTK.

I forbindelse med logokonkurranse for NYTK ble det trukket èn vinner. Logoen er laget av Ann Sissel Holthe. Hun fikk overrukket premien som var et utstillingstelt.
Gratulerer Ann Sissel.

Om admin

Se også

Yorkens helg 27-28 januar 2024!!!!

Kjære Yorkshire terrier eier  – vi ønsker å invitere til en fantastisk Yorkens helg!!! Velg …

Legg igjen en kommentar