Referat Avlsrådet 25.09 , 09.10 & 15.10

REFERAT AVLSRÅDSMØTE 25.09.13

Møtet ble avholdt 25 september på Fenstad. Til stede; Anette Jahr, Inger Storstad og Nina Grasmo.

  1. HELSEUNDERSØKELSEN

Helseundersøkelsen har ligget på nett i 1 år. Vi har fått svar vedr ca 400 hunder, hvorav ca 250 med NKK-registrering.

Avlsrådet kvalitetssikrer opptelling av svar. Dette skjer manuelt for to grupper; en for hunder med NKK-registrering og stamtavle og en for øvrige svar.

Tallene  for hunder med registrering oversendes styret innen kort tid.  Styret avgjør videre publisering av resultatene til klubbens medlemmer.

1. RAS – VEDTATTE HOVEDPRINSIPPER OG ARBEIDSFORDELING

Arbeidet med RAS gjenopptas.  Fristen er 1 januar 2014. Før dette skal RAS vært på høring og styret skal ha tid til å vedta. Desember er ingen ideell måned for dette.

Avlsrådet møtes derfor hver 14 dag fremover og sikter mot 1 november som dato for oversendelse til styret av avlsrådets endelige utkast.

Det er anbefalt/et krav om en viss demokratisk proses.. Avlsrådet overlater til styret bestemmer hvordan dette skal skje.

______________________________________________________

REFERAT AVLSRÅDSMØTE 09.10.13

Møtet ble avholdt 9. oktober 2013 på Eidsvoll. Til stede; Anette Jahr og Inger Storstad.

  1. HELSEUNDERSØKELSEN

Oversendelsesbrev og telleresultater vedrørende hunder med registrering er ferdig og sendes styret.

  1. RAS

RAS med tekst i alle kapitler ble gjennomgått. Eksteriørkapittelet ble ferdigstilt. Innhenting av siste tall og ytterligere noen mindre justeringer gjenstår. Tabeller/grafer må også på plass. Avlsrådet er i rute mht mål om oversendelse til styret innen 1 november 2013.

__________________________________________________________

REFERAT AVLSRÅDSMØTE 15 OKTOBER 2013

Til stede: Anette Jahr og Inger Storstad.

  1. RAS

Siste gjennomgang av RAS er ferdig. Utkast til RAS er levert styret i dag med vedlegg som viser hvordan alle tall fremkommer.

2.     Avlsrådsarbeid frem til nyttår 2014

Pga arbeidsmengde med helseundersøkelse og RAS tar avlsrådet en pause frem til nyttår.

530478_3927999640337_1004246791_n

Om NYTK

Se også

Orientering om NYTK’s arbeide med PRA pr 1 April 2014

NYTK i en kartleggingsfase hvor målet er å få informasjon om forekomsten av prdcPRA i …

Legg igjen en kommentar