Referat 18.09.11

Referat fra styremøte i NYTK

Møtedato: 18.09.11
Møtested: Oslo
Tilstede Ingrid Helene Østvold, Anita Villen Lie, Helene Søntvedt, Ann Sissel Holthe
Fraværende: Stig-Roger K. Ervik, Karianne Dyrberg, Helenè Fridh
Referent: Helene Søntvedt
——————————
Saksliste:
Sak 1: Fordeling av verv i NYTK
Sak 2: Klubbens eiendeler
Sak 3: NYTK’s side på Facebook
Sak 4: NYTK’s økonomi
Sak 5: YT-nytt
Sak 6: Annonser i YT-nytt og klubbens hjemmeside
Sak 7: Kenneloversikt
Sak 8: Logo
Sak 9: Retningslinjer for valgkomiteè, avlsråd og utstillingskomiteè
Sak 10: Rasespesial 2013
Sak 11: Neste styremøte
Sak 12: Eventuelt

——————————-
Styret ble enige om:

Sak 1:
– Det publiseres på NYTK’s hjemmeside at det trengs medlemmer til å utfylle vervene distrikskontakter, utstillingskomiteè (6 medlemmer) og avlsråd (4 medlemmer + 1 vara) og matrialforvalter. Det blir gitt frist til å melde sin interesse til 16.10.11
– Styret har opprettet en rådgiver stilling for NYTK. Denne stillingen tildeles Anette Jahr.

Sak 2:
– Det blir sendt mail til det forrige styret om overtagelse av klubbens eiendeler.
– Klubbens eiendeler oppbevares hos Ingrid Helene Østvold.
– Når klubben får oversikt over eiendeler så lages det en innventarliste, både av klubbartikler og vandrepremier.

Sak 3:
– Facebook siden til NYTK er en informasjonsside. Ønsker du å komme i kontakt med styret eller du har noe du lurer på, ta kontakt på post.nytk@yahoo.no
eller gå inn på vår hjemmeside og fyll ut kontakt skjema der. http://www.nytk.no/

Sak 4:
– Pr 16.09.11 Bokført saldo kr 36610. Disponibelt beløp kr 38454.
– Kr 1600 i kontantholdning

Sak 5:
– Går fra 4 utgivelser til 3 utgivelser av YT-nytt. Utgivelse i mai – september – desember.
– Dette på grunn av klubbens nåværende økonomi.

Sak 6:
– Prisforandringer på annonser i YT-nytt.
– Omslag helside i farger kr 450 Halvside i farger kr 250
– Omslag kom. annonse helside i farger kr 650 Halvside i farger kr 450
– Bakside i farger helside for medlem i NYTK kr 375 Kom.annonse kr 575
– Annonse i svart/hvitt helside 400,- Halvside i svart/hvitt kr 200
– 15 % abonnement for samme annonse i 3 utgivelser.

Sak 7:
– Betalende Kenneloversikt på klubbens hjemmeside. Kr 400 pr år.
– Kenneloversikt vil bli lagt alfabetisk.
– Må være medlem i NYTK for å stå på Kenneloversikten.
– Klubben står ikke ansvarlig for kjøp og salg.

Sak 8:
– Logoen vil bli tatt i bruk etter små endringer for at hundene på logoen skal være mer rasetypisk.
– Logo skal godkjennes av årsmøtet i april 2012.
– Logoen tilhører NYTK, som forvalter rasen.

Sak 9:
– Styret vedtar at retningslinjer for valgkomiteè , avlsråd og utstillingskomiteè godkjennes
– Se retningslinker på www.nytk.no

Sak 10:
– Søknad sendes til NKK for rasespesialen for 2013

Sak 11:
– Neste styremøte er 19.10.11

Sak 12:
– Stands på Dogs4all
– Bl.a følgende ble diskutert og taes opp igjen ved neste styremøte. Lotteri, bilder, raseparade, print av t-shirts, aktivitet på stand lørdag og søndag.
– Arrangere uoffisielt valpeshow i 2012 for å få inntekt til klubben.

Sted.: Oslo
Dato: 18.09.11
Referent: Helene Søntvedt

Om Styreleder

Se også

Yorkens helg 27-28 januar 2024!!!!

Kjære Yorkshire terrier eier  – vi ønsker å invitere til en fantastisk Yorkens helg!!! Velg …

Legg igjen en kommentar