Protokoll NYTK´s Ekstra ordinære årsmøte 14.-23.05.2021

Protokoll Ekstraordinært årsmøte i Norsk Yorkshire Terrier Klubb

 NYTK gjennomførte ekstraordinært årsmøte digitalt fra 15. mai kl. 09:00 til 23. mai kl. 09:00. Antall unike deltagere: 110 medlemmer.

Sak 1: Godkjenne innkalling og saksliste/dagsorden

Årsmøtet godkjente innkalling og saksliste/dagsorden med 95 stemmer for og 8 imot. (92% vs. 8%).

Sak 2: Årsberetning for 2019

Årsmøtet tok årsberetningen for 2019 til etterretning med 90 stemmer for og 7 imot. (93% vs. 7%)

Sak 3. Regnskap 2019 med revisjonsberetning

Årsmøtet godkjente regnskap 2019 med revisjonsberetning med 80 stemmer for og 7 imot. (92% vs. 8%)

Sak 4: Regnskap 2020 med revisjonsberetning

Årsmøtet godkjenner regnskap for 2020 med revisjonsberetning med 78 stemmer for og 8 imot (91% vs. 9%)

Sak 5: Ansvarsfrihet for styret for regnskapet 2019 og 2020

Årsmøtet vedtok å gi styret ansvarsfrihet for regnskapet 2019 og 2020 med 72 stemmer for og 11 imot. (87% vs. 13%)

Sak 6: Godkjenne budsjett for 2021

Årsmøtet godkjente budsjettet for 2021 med 79 stemmer for og 8 imot. (91% vs. 9%)

Sak 7: Valg av vararevisor

Kim Lohne ble valgt til vararevisor for 1 år med 92 stemmer for og 3 imot (97% vs. 3%)

  1. mai 2021 Styret i NYTK

Ingrid Helene Grøtta Østvold
Leder

 Elisabeth Wiik Enger
Nestleder

Thomas Andersen
Kasserer

Lena Lystrup
Styremedlem

Jeanette Bruserud
Styremedlem

Veli Orre
Vara

Liv Frost-Nordhagen
Vara

 

 

Om NYTK

Se også

Yorkens helg 27-28 januar 2024!!!!

Kjære Yorkshire terrier eier  – vi ønsker å invitere til en fantastisk Yorkens helg!!! Velg …

Legg igjen en kommentar