Protokoll NYTK’s årsmøte 26.03.17

PROTOKOLL ÅRSMØTE 2017 NORSK YORKSHIRE TERRIER KLUBB

Det var 9 fremmøtte, hvorav 8 stemmeberettigede.

 Årsmøtet valgte innledningsvis enstemmig 1 møteleder, 1 referent, 2 til å underskrive protokoll, 3 til tellekorps:

  • Valg av møteleder: Ingrid Helene Østvold
  • Valg av referent: Ingrid Helene Østvold
  • Valg av tellekorps: Elisabeth W. Enger, Nina Grasmo og Inger Storstad
  • Valg av underskrift av protokoll: Anita Villen Lie og Tone Gulbrandsen

Sak 1: Årsberetning for 2016

 Styreleder Ingrid Østvold informerte om hva klubben har gjort i 2016 og planer for 2017.

  • Vedtak: Årsmøtet tok årsberetningen til etterretning.


Sak 2 Årsregnskap 2016 m/revisors beretning, Budsjett 2017

Ingrid Helene Østvold gikk igjennom regnskapet for 2016 og forslag til budsjett for 2017

  • Vedtak: Årsmøtet godkjente årsregnskapet for 2016 og budsjettet for 2017.


Sak 3 Forslag fra medlem

Medlem Ingrid Helene Østvold fremla sak om at man skal ha med Årets Avls Yorkshire terrier på mestvinnerlisten. Man skal hedre de 3 beste avlshundene i begge kjønn.

Avlshunden må ha minimum 2 avkom med på mestvinnerlisten, Poengene regnes sammenlagt av de 5 beste avkommene.

  • Vedtak: Årsmøtet vedtok med 8 stemmer at 3 beste avlshundene i begge kjønn skal være med på mestvinnerlisten.


Sak 4: Forslag fra medlem

Medlem Anette Jahr fremlegger sak at NYTK søker NKKs Hovedstyre om godkjenning av krav om kjent prdcPRA DNA-status som registreringsvilkår på rase.

  • Vedtak: Årsmøtet avslo forslaget om at NYTK skal søke NKK om krav om registrering av prdc-pra

            1 blank Ja 3 Nei 4

Sak 5: Valg

Det ble gjennomført skriftlig valg. Det var innkommet 1 forhåndsstemme. Følgende ble valgt med 9 stemmer (alle enstemmig)

Leder (2 år): Ingrid Helene Østvold (gjenvalg)
Styremedlemmer:
Styremedlem nr 2 (2år)  Karianne Dyrberg (gjenvalg)
Styremedlem nr 3 (2 år) Elisabeth Wiik Enger (ny)
Vara til styret:
Vara nr 2 (2 år): Britt Karen Aas (gjenvalg)

Valgkomitéen:

Medlem nr 2 (2) år Anne Lise Thorsen (gjenvalg)

Årsmøtet ble avsluttet med premieoverrekkelse av Mestvinnende Yorkshire Terrier 2016,  Gro M. Johnsen’s Minnepokal, Mestvinnende Tispe, Årets Debutant, Årets Unghund, Årets Oppdretter, Årets Veteran og Årets Agility Yorkshire Terrier.

Nestleder av NYTK Anita Villen Lie overrakte pokaler og blomster til:

Mestvinnende Yorkshire Terrier 2016 No Se Dk Nord Ch Oxzar Amazing Bel’s Toffy, eier Nina Østli

Mestvinnende tispe 2016 No Se Dk Nord Ch Sweet Chanel’s Heart Of Gold, eier Nina Grasmo

Årets Debutant 2016 og Årets Unghund 2016 Expresso Nova Kasio, eier Nina Grasmo

Mestvinnende veteran 2016 C.I.B, NORDSe No Fi Dk Ee Lv Ch DKVV-14 NORDVV-14 NOVV-14 BENELUXVV-15 SEVV-15 SEVV-16 NOVV-16 14 Stavregårdens Yorker Atomic Swing , eier Marianne Davidsson (pokal sendes i posten)

Årets Oppdretter Nina Grasmo med kennel Sweet Chanel.

Mestvinnende Agility Yorkshire terrier 2016 Beloved Yorks Victoria Secret, eier Ingrid Helene Østvold

Om NYTK

Se også

Yorkens helg 27-28 januar 2024!!!!

Kjære Yorkshire terrier eier  – vi ønsker å invitere til en fantastisk Yorkens helg!!! Velg …

Legg igjen en kommentar