Protokoll NYTK´s årsmøte 24.03.19

PROTOKOLL ÅRSMØTE 2019 NORSK YORKSHIRE TERRIER KLUBB

Det var 17 fremmøtte, hvorav 14 var stemmeberettigede. Det var mottatt 3 forhåndsstemmer, der 2 var fremmøtt men ønsket å bruke forhåndsstemmen sin. Valg foregikk skriftlig.

Sak 1: Godkjenning av innkalling

  • Vedtak: Årsmøtet godkjente innkallingen.

Sak 2: Valg av møteleder, referent, 2 til å underskrive protokoll og 3 til tellekorps:

  • Møteleder: Ingrid Helene Østvold
  • Referent: Ingrid Helene Østvold
  • Tellekorps: Anne Lise Thorsen, Anne Utteberg, May Elise Fjellheim
  • Underskrift protokoll: Jeanette Bruserud og Elisabeth Enger Wiik

 

Sak 3: Årsberetning for 2018

Styreleder Ingrid Helene Østvold informerte om hva klubben har gjort i 2018 og planer for 2019.

  • Vedtak: Årsmøtet tok årsberetningen til etterretning.

Sak 4: Årsregnskap 2018 m/revisors beretning.

Styreleder Ingrid Helene Østvold gikk igjennom regnskapet for 2018

  • Vedtak: Årsmøtet godkjente årsregnskapet for 2018 og tok revisors beretning til etterretning.

Sak 5: Budsjett 2019

Styreleder Ingrid Helene Østvold gikk igjennom forslaget til budsjett for 2019

  • Vedtak: Årsmøtet godkjente budsjettet for 2019.

Sak 6: Valg

Det var 17 stemmer totalt.

Det ble gjennomført skriftlige valg.

Følgende ble valgt:

Leder (2 år)                            Ingrid Helene G. Østvold      (17 stemmer)

Styremedlem nr 2 (2 år)         Thomas Andresen                  (10 stemmer)
Styremedlem nr 3(2 år)          Lena Lystrup                         (16 stemmer)

Vara nr 1 (2 år)

Liv Frost Nordhagen              (9 stemmer)
Stine Grøndahl                       (8 stemmer)

 

Valgkomiteèn

Medlem nr 2 (2 år)                 Bente Standal Gunnerud                    (17 stemmer)

Revisor (2 år)                         Jeanette Føskerud Østvold                (17 stemmer)
Vararevisor (2 år)                   Monica Arnesen                                 (17 stemmer)

 

Sak 11: –Premieoverrekkelse.
Mestvinnende Yorkshire Terrier 2018 ble No Se Dk Nord Ch Debonaire’s Stand By Me, eier Nina Østli
Mestvinnende Yorkshire Terrier tispe 2018 No Ch NV-17 Jana Sandybell Of York, eier Anne Utteberg
Årets Unghund ble No Ch Beloved Yorks Dreams Are For Real, Ingrid Helene G. Østvold
Årets Debutant  ble Pro Dexter Boom Shakalaka , eier Sandra Grzelczak
Årets Veteran ble Nord Ch Richy Rich Of Joranza, eier Lillian Nergaard
Årets Oppdretter ble Nina Grasmo med kennel Sweet Chanel.
Årets agility Yorkshire terrier ble Oxzar Take A Chance, eier Renate Kvilten

Mestvinnende avlshund topp 3 hannhund 
Nord Se CH Gallana Aristos Lure Trump Ace, eier Nina Grasmo
Beatles Black Superstar, eier Sandra Grzelczak
No Ch Quick Ride Stribrne Prani, eier May Elise Nedrebø Fjellheim

Mestvinnende avlshund topp 3 tispe
No Se Dk Ch Sweet Chanel´s Exclusive Top Model, eier Nina Grasmo
Minimoyene  Elegant &  Classic, eier May Elise Nedrebø Fjellheim
Casablanca of Andormaya , eier Anne Utteberg

Vi takker Karianne Dyrberg for sitt lange verv som kasserer/styremedlem i NYTK og ønsker deg lykke til videre.
Vi takker Britt Karen Aas for ditt verv som vara i styret i NYTK.

Vi ønsker velkommen til 2 nye medlemmer, styremedlem Thomas Andresen og vara Liv Frost-Nordhagen.

Logo nr.7

Om NYTK

Se også

Resultater fra NYTK’s Rasespesial 2022

NYTK takker alle utstillere og frivillige som hjalp til på NYTK’s Rasespesial 2022. I år …

Legg igjen en kommentar