Protokoll NYTK’s årsmøte 21.05.22

Protokoll til årsmøte 2022 for Norsk Yorkshire Terrier klubb Org.nr: 997461614

Årsmøtet ble gjennomført 21 mai 2022 Antall deltagere: 16 deltagere der 14 var stemmeberettiget.

Møteleder: Lena Lystrup
Referent: Ingrid Helene Østvold

Tellekorps Trine Wisth, Cathrine Egeland, Mia L. Butz
Undertegne protokoll: Dora Jankovits Källmann og Randi Kristiansen

Følgende saker ble behandlet på årsmøtet:

  1. Godkjenne innkallingen og saksliste/dagsorden.

Innkalling til årsmøte ble publisert på hjemmesiden og sendt som nyhetsbrev til medlemmer på e-post.

Antall stemmer for: 14
Flertallskrav: 50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke jf NKKs lover §3-1

Vedtak: Innkallingen og saksliste/dagsorden godkjennes.

  1. Årsberetning for 2021

Jf innkallingen.

Antall stemmer for: 14
Flertallskrav: 50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke jf NKKs lover §3-1

Vedtak: Årsberetningen for 2021 godkjennes

  1. Årsregnskap 2021 med revisjonsberetning

Jf innkallingen.

Antall stemmer for: 14

Flertallskrav: 50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke jf NKKs lover §3-1

Vedtak: Årsregnskap 2021 og revisjonsberetning godkjennes

  1. Resultatregnskap 2021

Se regnskap og budsjett i innkallingen.

Antall stemmer for: 14

Flertallskrav: 50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke jf NKKs lover §3-1

Vedtak: Resultatregnskap 2021 godkjennes

SAK 5 Budsjett

Vi gikk også igjennom forslag til budsjett for 2023 med at noen poster må øke sin budsjettering mtp økte utgifter enn hva som er reelt pr dags dato.

 Vi ble enige om at enkelte poster slik som porto, trykkeri utgifter, rasespesial og oppdretterseminar endres på budsjett for 2023

Antall stemmer for: 14

Flertallskrav: 50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke jf NKKs lover §3-1

Vedtak: Budsjett 2022 godkjennes

Sak 6:
Medlem Ingrid Helene Østvold fremmer sak om at samtlige styreverv begrenses til maksimum 3 perioder, med mulighet for
forlengelse på 1 (en) periode, dersom det ikke foreligger kandidater til verv.

Man kan ha pause i verv for deretter å stille til valg igjen etter 3 perioder eller annet verv i pausen

Kommentar: Det ble stilt spørsmål om dette blir en lovendring eller et vedtak. Etter korrespondanse med Norsk Kennel Klub så er dette et vedtak og skal ikke inn i lovene til Norsk Yorkshire Terrier klubb.

Antall stemmer for: 11. Antall stemmer mot: 1. Antall blanke stemmer: 2

Flertallskrav: 50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke jf NKKs lover §3-1

Vedtak: Forslaget vedtas

Sak 7 Valg av tillitsvalgte – alle for 2 år

Valgkomiteens kommentar: NYTK har i dag et velfungerende styre og valgkomiteen har i sin innstilling anbefalt kandidater som etter valgkomiteens mening vil bidra til en sammensetning av styret til det beste for klubben og dens medlemmer.

Hilsen leder av valgkomiteen Dora Jankovits Källmann

Det er krav om 50%+1 stemme for å bli valgt. Blanke stemmer teller ikke, jf NYTKs lover § 3-1. Medlemmene ble anmodet om å sette 1 kryss pr verv, totalt 5 stk. Det var mulig å stemme blankt ved å la være å krysse av.

Det var ikke mottatt noen forhåndsstemmer.

Vervet som leder i styret:

Ingrid Helene Østvold                    : 10 stemmer                    = 10 stemmer  

Ingrid Helene Østvold er valgt som leder i styret for 2 år

  Vervet som styremedlem nr 1:

Blanka Nyrønning-Jurowicz         : 14 stemmer                    = 14 stemmer

Blanka Nyrønning-Jurowicz er valgt som styremedlem for 1 år

Vervet som styremedlem nr 2 i styret:

Thomas Andersen                          : 14 stemmer                    = 14 stemmer

Thomas Andersen er valgt som styremedlem for 2 år

Vervet som styremedlem nr 3 i styret:

Lena Lystrup                                     : 14 stemmer                    = 14 stemmer

Lena Lystrup er valgt som styremedlem for 2 år

Vervet som vara nr 1 i styret

Liv Frost-Nordhagen                      : 12 stemmer                    = 12 stemmer

Liv Frost-Nordhagen er valgt som vara i styret for 2 år

Vervet som medlem nr 1 i Valgkomiteen:

Randi Kristiansen                            : 14 stemmer                    = 14 stemmer

Randi Kristiansen er valgt som medlem i valgkomiteen for 1 år

Vervet som medlem nr 2 i Valgkomiteen:

Bente Gunnerud                             : 12 stemmer                    = 12 stemmer

Bente Gunnerud er valgt som medlem i valgkomiteen for 2 år

Vervet som vara i Valgkomiteen:

Heidi Strømberg                              : 14 stemmer                    = 14 stemmer

Revisor:
Kim Lohne                                          : 13 stemmer                    = 13 stemmer

Kim Lohne er valgt som revisor i 2 år

Vararevisor:
Jorge Kristiansen                             : 14 stemmer                    = 14 stemmer

Jorge Kristiansen er valgt som vararevisor i 2 år

 SAK 8—Premieoverrekkelse av Mestvinnende Yorkshire Terrier 2021, Gro M. Johnsen’s Minnepokal, Årets Debutant, Årets Unghund, Årets Veteran, Årets Agility York, Årets blodspor og Årets Ferskspor

Sweet Chanel’s Simply Unique som Mestvinnende Yorkshire Terrier 2021.
Årets Unghund Yorkshire Terrier 2021 og Årets Debutant Yorkshire Terrier 2021. Eier Nina Grasmo

No Se Fi Ch NJV-17 Xoyorks Little Big Man som Mestvinnende Yorkshire Terrier hann 2021. Eier Ulla Brit Johansen

No Ch NV-17 Con’ Danica Morgan Årets Veteran Yorkshire Terrier 2021. Eier Anne Utteberg

Ariel som Mestvinnende valp Yorkshire Terrier i 2021. Eier Randi Kristiansen

Beloved Yorks X Factor som Mestvinnende valp motsatt kjønn Yorkshire Terrier i 2021. Eier Cathrine Egeland

Oxzar Take A Chance som Årets Agility Yorkshire Terrier i 2021. Eier Renate Kvilten

No Ch Beloved Yorks Dreams Are For Real som Årets Blodspor Yorkshire Terrier 2021 og Årets Ferskspor Yorkshire Terrier 2021. 
Eier Ingrid Helene Østvold

Årets Oppdretter Yorkshire Terrier 2021 – Kennel Sweet Chanel, Nina Grasmo

 

Om NYTK

Se også

Referat styremøte 26.05.22

Referat fra styremøte i NYTK Møtedato: 26.05.22 Nettmøte Ingrid Helene Østvold,  Lena Lystrup, Liv Frost-Nordhagen, …

Legg igjen en kommentar