Protokoll NYTK’s årsmøte 19.04.15

Det var 12 fremmøtte på årsmøtet, 1 var ikke stemmeberettiget. Det var kommet inn 3 saker fra medlemmer og 2 saker fra styret. Det var 1 ny kandidat til valg som styremedlem, og det var innkommet 1 forhåndsstemme til valgkomitéen.

 Sak 1: Valg av 1 møteleder, 1 referent, 2 til å underskrive protokoll, 3 til tellekorps.

 • Valg av møteleder: Karianne Dyrberg
 • Valg av referent: Ingrid Helene Østvold
 • Valg av tellekorps: Anne-Lise Thorsen, Nina Grasmo og Anita Villen Lie
 • Valg av underskrift av protokoll: Inger Storstad og Bjørg Hansen

Alle ble enstemmig valgt.

Sak 2: Årsberetning for 2014

 Det ble informert om hva klubben har gjort i 2014 og planer for 2015.

 • Styret hadde 1 styremøte i 2014. Referat fra dette kan leses på nytk.no
 • Utstillingskomiteen hadde 1 møte i forkant av Rasespesialen. Den ble holdt som tidligere på Drammen Camping. I år holdes Rasespesialen 05.09.15 i sammenheng med helgen da Europautstillingen arrangeres. Dette er på Norges Varemesse i Lillestrøm. I 2016 blir Rasespesialen som tidligere på Drammen Camping.
 • NYTK sin hjemmeside oppdateres jevnlig og mange gode artikler om rasen ligger der.
 • Oppfordrer også utstillere til å sende inn bilde og resultater. Har man andre ønsker om viktig informasjon om rasen som bør være på siden så gi oss en tilbakemelding på det.
 • NYTK hadde 347 medlemmer i des. 2014. Dette er en oppgang fra 2013.
 • 2 pelsstellkurs ble arrangert i 2014 ( Oslo og Tromsø.) NYTK vil også holde pelsstellkurs i 2015 for medlemmer av klubben.
 • Det ble holdt et oppdretterseminar i mars 2014. Deltagelsen var stor og forespørsel om flere oppdretterseminarer har vi fått.
 • Distriktskontraktene i fylkene og andre initiativtakere har arrangert mange treff/turer i 2014 etc.
 • 3 utgaver av YT- NYTT er utgitt i 2014.
 • NYTK hadde også i 2014 rasestand på Dogs4all.

Årsmøtet godkjente styret årsmelding

Sak 3: Årsregnskap for 2014/Budsjett 2015 med revisors beretning

Kasserer Karianne Dyrberg gikk igjennom regnskapet for 2014 og forslag til budsjett for 2015

Det ble forelått nye posteringer til regnskapet for neste år, for å tydeliggjøre visse inntektstyper. Styret tok dette til etterretning.

 • Vedtak: Årsmøtet godkjente årsregnskapet for 2014 og budsjettet for 2015.

 Sak 4:

Anita Villen Lie fremla sak om at man må være medlem i NYTK for å delta på NYTK’s mestvinnerlister for Yorkshire Terrier.

 • Vedtak: Årsmøtet vedtok enstemmig at man må være medlem i NYTK for å delta på NYTK’s mesvinnerliste for Yorkshire Terrier.

Sak 5

A) Styret hadde foreslått at det blir tildelt pokal til 1-3 plass på mest vinnerlisten.
B) Anne Lise Thorsen hadde foreslått at man går tilbake og har 2 mest vinnerlister, 1 for
hannhunder og 1 for tisper. Man får da mestvinnende Yorkshire Terrier og mestvinnende i motsatt kjønn.

Det var 3 stemmer for forslag A, 6 stemmer for forslag B og 2 blanke stemmer

 • Vedtak: Årsmøtet vedtok at det skal være 2 mestvinnerlister, èn for hannhunder og èn for tisper, hvor man tildeler tittel «Mestvinnende Yorkshire Terrier» til den av de to vinnerne som har flest poeng og «Mestvinnende Yorkshire Terrier i motsatt kjønn» til den andre.

Sak 6:

Tone E. Gulbrandsen fremmer forslag om at NYTK har artikler som f.eks kalender, klistremerker, genser etc til salgs for inntekt til klubben.

 • Vedtak Årsmøtet vedtok enstemmig at NYTK går til innkjøp av artikler som kan selges med klubbens logo til inntekt for NYTK.

Sak 7

Styrets forslag til ny § 3-2 i NYTKs lover samt ny instruks for Valgkomiteen m.fl.

 • Vedtak: Årsmøtet vedtok lovendring og instruks med 10 stemmer for og 1 blank stemme.

Sak 8: Premieoverrekkelse av Mestvinnende Yorkshire Terrier2014,  Gro M. Johnsen’s Minnepokal, Mestvinnende Tispe, Årets Debutant, Unghund og Oppdretter.

Nestleder av NYTK Anita Villen Lie overrakte pokaler og blomster til:

Nina Østli med mestvinnende Yorkshire Terrier 2014 ble No Se Ch Nv-14 Nord-v14 Henceforth’s Sailor Boy.

Nina Grasmo som ble Årets Oppdretter med kennel Sweet Chanel

Ulla Brit Johansen med årets debutant og årets unghund ble Gudyork Showman. (ikke møtt, pokal sendes i posten)

Marianne Davidsson med årets veteran ble C.I.B NORD SE NO FI DK EE LV CH DKVV-14 NVV-14 Stavregårdens Yorker Atomic Swing (ikke møtt, pokal sendes i posten)

Margrethe Smelvær med årets Agility Yorkshire terrier Bomballerina’s Elvis (ikke møtt, pokal sendes i posten)

Sak 9: Valg

Årsmøtet valgte som følger med 10 stemmer for og 2 blanke stemmer:

Styreleder (2 år): Ingrid Helene Østvold (gjenvalg)

Styremedlemmer: Styremedlem nr 2 (2år) Silvia Mehl (ny)Styremedlem nr 3 (2 år): Karianne Dyrberg (gjenvalg)
Vara til styret: Vara nr 1 (2 år): Britt K. Aas (gjenvalg) Vara nr 2 (1 år): Veli Orre (gjenvalg)
Valgkomitéen: Medlem nr 2 (1 år): Anne-Lise Thorsen (gjenvalg) Vara (1 år): Nina Grasmo (gjenvalg)
Revisor: Ellen Møystad.
Vararevisor: Janne E. Lie

318585_178583268886265_485222270_n

Om NYTK

Se også

Innkallings NYTK årsmøte 2023

Velkommen til årsmøte i NYTK! Alle medlemmer som har betalt kontingent for 2023 innen 3 …

Legg igjen en kommentar