Protokoll NYTK’s årsmøte 10.04.16

Det var 20 fremmøtte, hvorav 18 stemmeberettigede.

 Årsmøtet valgte innledningsvis enstemmig 1 møteleder, 1 referent, 2 til å underskrive protokoll, 3 til tellekorps:

  • Valg av møteleder: Anette Jahr
  • Valg av referent: Ingrid Helene Østvold
  • Valg av tellekorps: Anne-Lise Thorsen, Nina Grasmo og Inger Storstad
  • Valg av underskrift av protokoll: Anne-Lise Thorsen og Bjørg Hansen

Sak 1: Årsberetning for 2015

 Styreleder Ingrid Østvold informerte om hva klubben har gjort i 2015 og planer for 2016.

Vedtak: Årsmøtet tok årsberetningen til etterretning.

Sak 2 Årsregnskap 2015 m/revisors beretning, Budsjett 2016

Nestleder Anita Villen Lie gikk igjennom regnskapet for 2015 og forslag til budsjett for 2016

  • Vedtak: Årsmøtet godkjente årsregnskapet for 2015 og budsjettet for 2016.

 Sak 3: Forslag fra medlem

Nina Østli fremla sak om at Yorkshire Terrier skal være med på Norsk Kennel Klub’s mestvinnerliste for Yorkshire Terrier

  • Vedtak: Årsmøtet vedtok forslaget med 11 stemmer Ja og 6 stemmer Nei

    Styret i NYTK tar kontakt med NKK for å bli med på NKK’s mestvinnerliste fra 01.01.16

Sak 4 Forslag fra medlem

Bente Standal Gunnerud fremla sak om å endre poengberegningen på mestvinnende utregning etter hvor mange hunder man møter på utstillingen.

  • Vedtak: Årsmøtet forkastet forslaget med 15 stemmer.

Sak 5: Forslag fra medlem

Ingrid Helene Østvold fremla sak om at mestvinnende avlshund skal bli med på mestvinnerlisten.. Anette Jahr foreslo presiserende tillegg i teksten: avlshund ”i avlsklasse”. Årsmøtet stemte deretter med denne presiseringen.

  • Vedtak: Årsmøtet vedtok med 17 stemmer at avlshund i avlsklasse skal være med på mestvinnerlisten.

 Sak 6: Valg

Det ble gjennomført skriftlig valg. Det var innkommet 1 forhåndsstemme. Følgende ble valgt med 15 stemmer (3 blanke):

Nestleder (2 år): Anita Villen Lie (gjenvalg)
Styremedlemmer: Styremedlem nr 1 (2år)  Rannvei Løvstad (gjenvalg)
Vara til styret:
Vara nr 2 (2 år): Veli Orre (gjenvalg)

Valgkomitéen:
Leder (2 år) Nils Bergseng (gjenvalg)
Medlem nr 1 (2) år Jelena Zozulia (ny)
Vara til valgkomiteèn (2 år) Nina Grasmo (gjenvalg)

I tillegg valgte årsmøtet ved håndsopprekning enstemmig revisor og vararevisor for 2 år:
Revisor: Ellen Møystad. (2 år) Vararevisor: Janne E. Lie (2 år)

Årsmøtet ble avsluttet med premieoverrekkelse av Mestvinnende Yorkshire Terrier 2015,  Gro M. Johnsen’s Minnepokal, Mestvinnende Tispe, Årets Debutant, Årets Unghund, Årets Oppdretter, Årets Veteran og Årets Agility Yorkshire Terrier.

Nestleder av NYTK Anita Villen Lie overrakte pokaler og blomster til:

Mestvinnende Yorkshire Terrier 2015 No Se Ch Oxzar Amazing Bel’s Toffy, eier Nina Østli

Mestvinnende tispe 2015 No Se Dk Nord Ch Sweet Chanel’s Exclusive Top Model, eier Nina Grasmo

Årets Debutant 2015 og Årets Unghund 2015 Sweet Chanel’s Heart Of Gold, eier Nina Grasmo

Mestvinnende veteran 2015 C.I.B NORD SE NO FI DK EE LV CH DKVV-14 NVV-14 Stavregårdens Yorker Atomic Swing , eier Marianne Davidsson (pokal sendes i posten)

Årets Oppdretter Nina Grasmo med kennel Sweet Chanel.

Mestvinnende Agility Yorkshire terrier 2015 Beloved Yorks Victoria Secret, eier Ingrid Helene Østvold

Logo nr.7
Logo nr.7

Om NYTK

Se også

Yorkens helg 27-28 januar 2024!!!!

Kjære Yorkshire terrier eier  – vi ønsker å invitere til en fantastisk Yorkens helg!!! Velg …

Legg igjen en kommentar