Protokoll NYTK’s Årsmøte 07.04.13

Det var 11 fremmøtte på årsmøtet, alle var stemmeberettigede. Det var kommet inn 3 saker fra medlemmer til saker til årsmøtet. Det var 2 nye kandidater til valg som Vara i styret, og det var innkommet 3 forhåndsstemmer til valgkomiteèn.

 Sak 1: Valg av 1 møteleder, 1 referent, 2 til å underskrive protokoll, 3 til tellekorps.

 •  Valg av møteleder: Karianne Dyrberg
 • Valg av referent: Anita Villen Lie
 • Valg av tellekorps: Anneke Frydenberg, Nina Grasmo og Vigdis Hillmann Håkonsen
 • Valg av underskrift av protokoll: Inger Storstad og Bjørg Hansen

Alle ble enstemmig vedtatt

Sak 2: Årsberetning for 2012

 Leder Ingrid Helene Østvold informerte om hva klubben har gjort i 2012 og planer for 2013.

 •  Rett etter årsmøtet i fjor arrangerte NYTK sin første offisielle Rasespesial. Et vellykket arrangement og vi ser frem til årets Rasespesialen som er 2.juni.2013. NYTK skal også arrangere en utstilling 25. juni for mange raser og det er første gang at vi gjør det. Denne utstillingen samarbeider vi med Norsk Shih Tzu Klubb som skal ha utstilling dagen før oss på samme sted og vi har fått masse hjelp fra dem.
 • Vi har hatt 4 styremøter. Referater fra disse kan leses på nytk.no
 • NYTK sin hjemmeside fikk nytt utseende og den oppdateres jevnlig.
 • Pr. dags dato har vi 268 medlemmer hvorav 7 er utenlandske medlemmer.  Dette er en oppgang av medlemsantall på samme tid som i fjor.
 •  Det har vært arrangert pelsstellkurs og vi har allerede hatt ett i Molde i år.  NYTK arrangerte også et utstillingskurs i februar 2013 for å hjelpe nye medlemmer som ønsker å stille ut yorken sin.
 • Det har vært arrangert mange lokale treff/julebord/turer på eget initiativ eller i regi av distriktskontraktene i NYTK og det er stort oppmøte. Mange fornøyde Yorkeiere gir klubben tilbakemelding på at  dette er noe de har stor glede av. ( Vi legger ut div arrangementer på hjemmesiden/FB grupper og i nyhetsbrev )
 • På nest års budsjett er det satt av en post til innkjøp av datautstyr som skal brukes til klubbrelaterte oppgaver. Programmer vi kjøper er Publisher (dette vil vi bruke for å lage YT NYTT) og Offices.
 • Det vil komme en frist for innsending av deltagelse som debutant, unghund og oppdretter i år. De som da ikke har sendt inn resultatet til satt dato vil ikke komme med i beregningen av beste  debutant, unghund og oppdretter. Grunnen til dette er at vi ikke kan se resultatene på DOGWEB og det er eier/oppdretter som står ansvarlig for innsendingen.

Sak 3: Årsregnskap for 2012/Budsjett 2013 med revisors beretning

Kasserer Karianne Dyrberg gikk igjennom regnskapet for 2012 og forslag til budsjett for 3013.

 • Vedtak: Årsregnskapet er godkjent.

 Sak 4: Årsberetning fra Avlsrådet

Avlsrådsmedlem Inger Storstad informerte om hva avlsrådet har jobbet med og planer for 2013

Avlsrådet har jobbet mye med RAS_ Rasespesifikke Avlsanbefalinger, som skal leveres NKK innen 1. januar 2014. Det er laget en arbeidsgruppe som jobber med RAS. Vi har også en Info side på FB, og takker for alle innspill og kommentarer vi har mottatt så langt.

Vi fikk et lite opphold i arbeidet med RAS, da det dukket opp ett tilfelle med PRA, og avlsrådet satt med mange fler spørsmål enn svar på hvordan vi på beste måte for rasen skulle gripe an denne problematikken. Vi har hatt dialog med NKK, Optigen (som har utviklet en PRA gentest for YT), SYTS (Svenska Yorkshireterrier Sälskapet) og andre raseklubber som har problem med PRA på rasen sin.

NKK har anbefalt NYTK å gjennomføre en kartlegging av forekomsten av PRA på rasen. Det vil si at vi bør genteste eventuelt øyenlyse hunder og få resultatene registrert i Dogweb slik at NYTK kan vurdere utbredelsen av PRA.

Avlrådet deltok også på et avlsrådkurs i NKK’s regi. Det var et meget lærerikt kurs med veldig mye nyttig informasjon.

Avlsrådet vil ta tak i arbeidet med RAS igjen når det nødvendige arbeidet med PRA er fullført.

Sak 5: Tilleggspoeng til mestvinnerlisten ved NKK utstillinger

Helenè Fridh fremmet sak om å tilføye ytterligere poeng til mestvinnerlisten. Det tillegges 10 poeng ved BIR og 5 poeng ved BIM på utstilling i regi av NKK. Max 5 tellende utstillinger i regi av NKK.

 •  9 stemte nei, 1 ja og 1 blank.  Vedtak: Årsmøtet nedstemte forslaget.

Sak 6: Publisere utstillingskritikker fra offisielle utstillinger i Norge på hjemmesiden

Anita Lie fremmet sak om å publisere utstillingskritikker fra offisielle utstillinger i Norge på hjemmesiden.

 • 11 stemte ja. Vedtak:  Årsmøtet godkjente forslaget.

Sak 7: Forslag ang Yorkshire Terrier helse fra medlem Tone Sjøberg

Jeg synes det skal være et krav at hunder som skal i avl skal  øyenlyses. Det er nok mye mer av PRA, katarakt, grønn stær osv. på linjer enn mange tror når det gjelder Yorkshire Terrieren.

 • 11 stemte nei. Vedtak: Årsmøtet nedstemte forslaget.
 •  Avlsrådet vil komme med anbefalinger ang PRA.

Sak 8: Premieoverrekkelse av Mestvinnende Yorkshire Terrier2012,  Gro M. Johnsen’s Minnepokal, Mestvinnende Tispe, Årets Debutant, Unghund og Oppdretter.

Leder av NYTK Ingrid Helene Østvold overrakte pokaler og blomster

 • Nina Grasmo med Nuch Such Gudyork Trump som mestvinnende Yorkshire Terrier 2012.
 • Henny Lidal med Nuch Henceforths Vodka Shot som mestvinnende tispe, Yorkshire Terrier i 2012.
 • Lillian Nergaard med Nuch Richy Rich of Joranza som Årets Debutant og Årets Unghund, Yorkshire Terrier i 2012.
 • Henny Lidal med oppdrettet Henceforths som  Årets Oppdretter, Yorkshire Terrier i 2012.

Sak 9: Valg

Leder (2 år): Ingrid Helene Østvold (gjenvalg)

Styremedlemmer: Styremedlem nr 3 (2 år): Karianne Dyrberg (gjenvalg)
Vara: Vara nr 1 (2 år): Britt K. Aas (ny) Vara nr 2 (1 år): Rannveig Løvstad (ny)
Valgkommiteèn: Medlem nr 2 (1 år): Anne-Lise Thorsen (gjenvalg) Vara (1 år): Christin Thorsen (gjenvalg)
Revisor: Ellen Møystad.
Vararevisor: Janne E. Lie

 •  14 stemmer. (3 forhåndstemmer) 13 ja 1 blank. Vedtak: Årsmøtet godkjenner valget.

318585_178583268886265_485222270_n

Om NYTK

Se også

Yorkens helg 27-28 januar 2024!!!!

Kjære Yorkshire terrier eier  – vi ønsker å invitere til en fantastisk Yorkens helg!!! Velg …

Legg igjen en kommentar