Protokoll ekstraordinært årsmøte 27.04.23

PROTOKOLL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2023 Norsk Yorkshire Terrier Klubb (NYTK) 27 april 2023

Årsmøtet ble gjennomført digitalt via Zoom. Det var 7 var stemmeberettigede deltagere. I tillegg 4 fullmakter. Totalt antall stemmer til stede: 11.

Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste/dagsorden
Vedtak: Årsmøtet godkjente innkalling, saksliste/dagsorden.

Sak 2: Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 til å signere protokoll
Ingrid Helene Østvold ble møteleder og referent, Grethe Wergeland og Lena Lystrup Øyen signerer
protokoll. Et medlem ble valgt til tellekorps i tilfelle behov for elektronisk avstemming. Ingen stemte
imot avstemming i saker (og senere valg) ved håndsopprekning.

Sak 3: Innmelding av NYTK i Norsk Terrier Klubb. Oppløsning av NYTK skjer med virkning fra 1 januar 2024. NYTKs midler følger rasen inn i Norsk Terrier Klubb.

Vedtak: Årsmøtet vedtok med 11 stemmer av 11 å melde NYTK inn i Norsk Terrier Klubb. Kravet om minst ¾ dels flertall er dermed oppfylt.

Om NYTK

Se også

Protokoll NYTK’s årsmøte 21.05.22

Protokoll til årsmøte 2022 for Norsk Yorkshire Terrier klubb Org.nr: 997461614 Årsmøtet ble gjennomført 21 …

Legg igjen en kommentar