Progressiv Retinal Atrophy (PRA) – slik tester du.

Norsk Yorkshire Terrier Klubb har fått godkjent søknaden av Norsk Kennel klubb til å registrere prcd-PRA gen-test i NKK sin DOGWEB.

Hva er PRA og hvordan teste?

  1. Hva er PRA?
  2. Behandling av PRA
  3. Laboklin
  4. Hvordan teste  for PRA?
  5. Paringsresultat

Hva er PRA?

Progressiv Retina Atrofi forkortes gjerne PRA og står for:
Progressiv = fremadskridene, Retina = øyets netthinne (der synscellene sitter) Atrofi = vevsvinn (tilbakedannelse av vev).
PRA er diagnostisert på veldig mange raser. PRA er ikke en sykdom som hunden få ved smitte fra andre hunder. PRA ligger i genene.

Sykdommen fører til svinn av netthinnens synsceller (staver og tapper). Forandringene begynner i netthinnens periferi, og hundene mister først side synet og får såkalt «tunnel syn». Etter hvert brer forandringene seg i hele netthinnen. Stavene ødelegges først, dette fører til tap av mørkesyn, hunden blir nattblind. Senere svekkes resten av synet gradvis og etter 1-2 år vil hunden være helt blind. De første symptomene melder seg hos de fleste raser ved 3-6 års alder.

Hvert PRA tilfelle omgis av mange bærere. Her er det snakk om en recessiv nedarving, og kan følgelig ligge skjult i flere generasjoner, for så å dukke opp igjen når man parer to bærere. PRA oppstår først når hunden er blitt voksen.


Behandling av PRA

Det finnes ingen behandling for sykdommen PRA. Sykdommen er arvelig, i de fleste tilfeller ligger en recessiv nedarving bak. Det vil si at både mor og far må ha anlegg for sykdommen (symptomfrie anleggsbærere) for at avkommet skal kunne få sykdommen.
Avlsanbefalingene er derfor at individer med PRA, deres foreldre, helsøsken bør ikke brukes i avl. Hvis det er avkom fra noen av individer med PRA bør de Optigen teste!


Hvordan teste  for PRA?

Prcd-PRA testen blir utført med en blodprøve fra hunden (EDTA glass) eller swabtest. Testen analyserer den spesifikke DNA mutasjonen som forårsaker prcd-PRA. Testen finner den muterte, unormale gen kopien og den normale gen kopien. Resultatet av testen er en genotype og tillater inndeling av hunder i tre grupper: Normal/Fri (A), Bærer (B) og Berørt (C)

Mulige resultater av prcd-PRA testing

Genotype

Risiko Gruppe

Betydning for oppdretter

Risiko for utvikling av prcd-PRA

Homozygous Normal

Normal/Fri Kan pares med hvilken som helt hund, med ekstremt lav risiko for berørt avkom Ekstremt lav

Heterozygous

Bærer Bør pares bare med Normal/Fri for å fjerne risiko for berørt avkom Ekstremt lav

Homozygous Mutant

Berørt Bør pares bare med Normal/Fri for å fjerne risiko for berørt avkom Veldig høy

Til dere som ønsker å ta denne gentesten nå, så er fremgangsmåten slik:

Bestill først testkit hos Labogen
https://shop.labogen.com/en/order-genetic-test/dog/yorkshire-terrier/

·        Gå inn på www.nkk.no

·        Logg deg inn på «MIN SIDE»

·        På høyre side finner du «Helse» – trykk på » Bestille andre helseundersøkelser»

·        Velg riktig hund som skal testes og hvilken test du ønsker skjema for. (i dette tilfellet prcd-PRA). Velg klinikk som skal utføre testen og veterinær.

·        Når betalingen (288 kroner) er gjennomført får du tilsendt en epost med DNA skjemaet som vedlegg.

·        Test-kit fra  Laboklin og skjemaet fra NKK tar du med til veterinær.

·        Swabtest eller blodprøve som skal brukes er EDTA glass. Laboratoriet veterinæren skal sende prøven til Laboklin. 
Her finner du veiledning på PDF for hvordan man bestiller testen hos Laboklin.

Prøven skal tas og sendes fra veterinær/klinikk og ID (chip) sjekkes av dem.


Paringsresultat

Denne tabellen fremhever alle de ønskelige paringene som inkluderer minst Normal/Fri mor eller far. Alle andre paringer er en risiko for å produsere berørte valper med en ekstremt høy sannsynlighet for å utvikle prcd i løpet av deres livstid. Imidlertid kan alle hunder pares sikkert. Det er ikke nødvendig – eller ønskelig – å fjerne hunder fra avl. Men når man velger en valp til oppdrett, er det viktig å velge Normal/Frie hunder og ikke velge Berørte hunder.

 pra

pra_neg

Om admin

Se også

Levershunt (PSS) / PVH-MVD

Levershunt / PVH-MVD Vanlige spørsmål og svar (Fra http://www.vet.utk.edu/clinical/sacs/shunt/faq.pdf  av Dr Karen Tobias) Hva er …

Legg igjen en kommentar