Premiedefinisjoner på utstilling

Tekst: Ingrid Helene Østvold
Kilde: Norsk Kennel Klubb

Excellent – Utmerket (rød sløyfe) – Hund som i all vesentlighet tilsvarer rasens standard og som presenteres i utmerket kondisjon, viser et harmonisk velbalansert temperament, holder utmerket klasse og har utmerket helhet. Hundens utmerkede kvaliteter i forhold til raseidealet tillater at dommeren kan se bort fra mindre detaljfeil. Hunden må ha tydelig kjønnspreg.

Very Good– Meget god (blå sløyfe) – Hund som godt tilsvarer rasens standard, som er velbalansert og i god kondisjon. Mindre feil kan tolereres, men ingen som negativt påvirker helhetsinntrykket. Denne premieringen kan kun gis til hund av meget god kvalitet.

Hunder som i kvalitetsklasse får premiegrad ”Very good” skal stille i konkurranseklasse, dersom ingen eller færre enn 4 hunder har oppnådd premiegrad ”Excellent”. Det er kun hunder med ”Excellent” som kan tildeles CK.

Good– God (gul sløyfe) – Hund som tilsvarer rasens standard og hvis eksteriøre feil er av mindre fremtredende karakter.

Sufficient– Godtagbar (grønn sløyfe)- Hund som tilsvarer rasens standard, men som ikke har rasens alle karakteristiske preg eller har bristende fysisk kondisjon.
0. Premie i kvalitetsklasse – diskvalifisert (grå sløyfe) – Skal tildeles hund som:

A: Er eksteriørt utypisk for rasen eller har feil som angis som diskvalifiserende i rasens standard.
B: Har anatomiske defekter som vesentlig påvirker hundens helse og sunnhet, med spesielt vekt på rasens opprinnelse/funksjon/bruksområde.
C: Hannhund som ikke har normalt utviklede og normalt plasserte testikler.
D: I ringen viser aggressivitet eller tydelig fluktoppførsel, dvs. om hund kaster seg panisk fra dommer og det ikke finnes noen mulighet for å tilnærme seg hunden på naturlig måte.

Om 0. Premie(diskvalifisert) tildeles som følge av pkt. D, skal dommeren signere premielisten spesielt for dette. Andre avvikelser i mentaliteten skal bedømmes i følge rasestandarden.
Grunn til 0. Premie(diskvalifisert) skal alltid angis på kritikken.
Hunder som 3 ganger får 0. premie på grunn av gemytt jf. pkt. D, gis utstillingsforbud.

KIP – Kan ikke premieres (brun sløyfe) – Hund som vises i en slik tilstand at dommeren ikke kan gjøre seg opp en oppfatning om dens kvalitet, kan ved unntak tildeles KIP (kan ikke premieres). Eksempel på det er om hunden har åpenbare mangler i oppvisnings‐ og ringkultur (slik som uvant med kobbel eller valpete temperament) eller vises i dårlig kondisjon (er overdrevent mager eller fet). Det samme gjelder en hund som er så nylig trimmet at dommeren ikke kan gjøre en sikker bedømming av kvaliteten på hundens hårlag. Videre kan en hund på grunn av skade vise seg så dårlig at dens bevegelser er vanskelige å bedømme.

Årsaken til premieringen skal anføres på kritikkskjemaet.

Farge på premiesløyfene:
Alle premieringer markes med følgende premiesløyfer:

Excellent i kvalitetsklasse = rød
Very Good i kvalitetsklasse = blå
Good i kvalitetsklasse = gul
Sufficient i kvalitetsklasse = grønn
0. premie i kvalitetsklasse = grå
KIP i kvalitetsklasse = brun
Championkvalitet (CK) = rosa
Certifikat (CERT) = rød/hvit/blå
Reserve Certifikat (Res‐Cert) = lyseblå
Championat = rød og grønn
CACIB = hvit
Reserve CACIB = orange
BIR Veteran = grå og rosa
Best i motsatt kjønn (BIM) = hvit og grønn
Best i rasen (BIR) = rød og gul
Hederspremie til avls og oppdretterklasse = lilla og hvit
Deltakersløyfe i LP = rød, sort og gul
Deltakersløyfe i AG = sort og orange
1. premie i LP og AG = rød
2. premie i LP og AG = blå
3. premie i LP og AG = gul
0. premie i LP og AG = grå
KIP = brun
Best in Show (BIS) = rød/hvit/blå
Best i gruppen (BIG) = hvit og blå

Utstillerne får i ringen utlevert premiesløyfer med dommerkritikken.

På utstillingen
Etter at dommeren har skrevet kritikken på hunden din får du tildelt en sløyfe. Får en rød sløyfe, blir du KVAL1. og du er videre i din klasse. får du blå, gul eller grønn sløyfe er du ferdig i ringen for den dagen).

Alle hunder som fikk en rød sløyfe blir plassert i den rekkefølgen som dommeren mener er ifra best og ned.
Her er fargene slik:

  • 1plass (rød) da blir du KONK1.
  • 2plass (blå) KONK2
  • 3plass (gul) KONK3
  • 4plass (grønn) KONK4……..

Nå deler dommeren ut CK (rosa sløyfe) til de hundene dommeren mener fortjener dette og er verdige av et CERT. Får du CK (rosa sløyfe) så er du videre til beste tispe/hannhund klassen.

Nå er det beste tispe/hannhund klassen.
Her blir alle hunder som fikk CK i sin klasse plassert på 1 til 4 plass av hvem dommeren syntes er best.

  • 1.plass er 1BTK (tispe) 1BHK(hannhund)
  • 2. Plass er 2BTK/2BHK osv.

Nå blir det delt ut CERT. Får du en sløyfe som er farget med nasjonale farger får du CERT!!!
CERTet blir delt ut til første hund i klassen som ikke er CHAMPION fra før av. Så om du blir plassert som nr 2 eller 3 i klassen kan du fortsatt få CERT hvis det er en CHAMPION som står foran deg.
Det deles ut et reserve‐cert, til hunden bak cert‐vinneren, som vil telle som cert dersom cert‐vinneren skulle bli diskvalifisert

1. plass i denne klassen er igjen som sist 1.plass(rød) 2. plass (blå) 3. plass (gul) 4. plass(grønn)

Så er det BIR (Best i Rasen) og BIM (Best i Motsatt kjønn)
Da er det hannhunden som fikk 1. Plass i BHK (beste hannhund klassen) og 1. Plass i BTK (beste tispe klassen) som går mot hverandre!
Den beste av disse to blir BIR (rød/gul sløyfe) og den andre hunden får tildelt BIM (grønn/hvit sløyfe).

Er du på en internasjonal utstilling, NKK Utstilling, så blir det delt ut CACIB til BIR og BIM vinner.
Man trenger to CACIB i eget hjemland, og ett CACIB i 2 andre land, da er hunden din Internasjonal Champion. Det må gå 1 år + 1 dag fra første CACIB er delt ut til det siste. Er BIR eller BIM vinnerne på den internasjonale utstillingen allerede Internasjonal Champion, tildeles CACIB’et til neste hund, altså den som kom på 2. Plass. Her blir det også tildelt reserve CACIB til hunden bak CACIB vinneren.

Den hunden som fikk BIR går videre til BIG(Best i Gruppen) ringen.
BIG ringen er det delt opp i grupper. Yorkshire Terrier er i gruppe 3, i denne gruppen deltar de andre BIR vinnerne fra andre raser i gruppe. I denne klassen blir det delt ut 1. – 4. plass.
Blir du plasser som BIG1 (1. plass) så går du videre til BIS (Best in Show) Ringen!!!!

BIS (Best in Show) ringen består da av alle de hundene som ble BIG1. Nå konkurrerer alle BIG1 vinnerne fra alle gruppene mot hverandre om å kåre utstillingens beste hund. Her er det også plasseringer fra 1. – 4. Plass (BIS1 , BIS2 osv). Noen utstillinger er så små at dem velger å hoppe over BIG ringen og gå rett til BIS plasseringer.

Fortvil ikke om du ikke vant denne gangen, ordtaket sier at en god champion skal bli, må også ha blå sløyfe – Lykke til i utstillingsringen.

 

Legg igjen en kommentar