Oppsett på NYTK’s regnskap

NYTK arbeider med nytt oppsett på klubbens regnskap.

Tilbakemeldinger kan tyde på at enkelte av NYTKs medlemmer har problemer med å forstå klubbens regnskaper. Uenighet om hva klubben bruker penger på må løses på årsmøtet, men styret ønsker å se nærmere på bla regnskapets oppsett for å forsikre seg om at dette er riktig.

NYTK velger revisor på årsmøtet, som iht lovene «bør» være regnskapskyndig. NYTKs revisorer har i alle år vært ansett som vel kvalifiserte. NYTK har også hatt kasserere med økonomikunnskap. NYTK har fulgt samme oppsettet for regnskapet de siste ca 10 årene. Vi har i tillegg fått råd fra andre, inkl NKK

Styret i NYTK opprettet en arbeidsgruppe som tar for seg oppsettet med klubbens regnskap som består av Thomas Rene Andersen (kasserer NYTK), Anette Jahr (medlem NYTK) og Kim Lohne (medlem i NYTK).

Gi gjerne tilbakemeldinger på oppsettet via denne linken  senest 1. mai 2021:
https://trello.com/b/bYZ1miBB/nytk-innspill-regnskapsrapportering

Om NYTK

Se også

Helsekrav om Patella lukserasjon og prdc PRA status for registrering av valper

Patella luksasjon Fra 01.08.2021 blir det innført registreringskrav på Yorkshire Terrier. Det vil si at …

Legg igjen en kommentar