Oppsett på NYTK’s regnskap

NYTK arbeider med nytt oppsett på klubbens regnskap.

Tilbakemeldinger kan tyde på at enkelte av NYTKs medlemmer har problemer med å forstå klubbens regnskaper. Uenighet om hva klubben bruker penger på må løses på årsmøtet, men styret ønsker å se nærmere på bla regnskapets oppsett for å forsikre seg om at dette er riktig.

NYTK velger revisor på årsmøtet, som iht lovene «bør» være regnskapskyndig. NYTKs revisorer har i alle år vært ansett som vel kvalifiserte. NYTK har også hatt kasserere med økonomikunnskap. NYTK har fulgt samme oppsettet for regnskapet de siste ca 10 årene. Vi har i tillegg fått råd fra andre, inkl NKK

Styret i NYTK opprettet en arbeidsgruppe som tar for seg oppsettet med klubbens regnskap som består av Thomas Rene Andersen (kasserer NYTK), Anette Jahr (medlem NYTK) og Kim Lohne (medlem i NYTK).

Gi gjerne tilbakemeldinger på oppsettet via denne linken  senest 1. mai 2021:
https://trello.com/b/bYZ1miBB/nytk-innspill-regnskapsrapportering

Om NYTK

Se også

Varsel om ekstra ordinært årsmøte 14.05.21

Kjære NYTK-medlem Etter årsmøte 2021 ble det opprettet en arbeidsgruppe som fikk i oppgave å …

Legg igjen en kommentar